Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » SIEW wyrusza na Ukrainę w celu realizacji projektu polskiej pomocy rozwojowej

SIEW wyrusza na Ukrainę w celu realizacji projektu polskiej pomocy rozwojowej

Polskie i ukraińskie zespoły będą pracować nad budową specjalistycznego laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Wizyta potrwa 3 dni. Przewidziano między innymi robocze dyskusje z naukowcami pracującymi przy budowie specjalistycznego laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów, które do końca roku powstanie w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym. W marcu rozpoczęły się prace remontowo – budowlane w wyznaczonych pomieszczeniach.

Dalszym etapem projektu będzie zakup specjalistycznego wyposażenia, który zostanie zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przypomnijmy, iż Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód otrzymało dotację w wys. 299900,00 zł na rzecz realizacji polsko – ukraińskiego projektu pod nazwą Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Warto podkreślić, iż jest to już trzecia w ostatnich latach inicjatywa SIEW, która zyskała wsparcie w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej.

Tym samym kontynuujemy rozwój polsko – ukraińskiej współpracy w tych tak trudnych i ważnych czasach i dziękujemy tym wszystkim tym z Państwa, którzy wspierali nas w przygotowaniach do ww. projektu i zapraszamy do dalszej współpracy!

O projekcie

W okresie od 1-03-2015 r. do 31-12-2015 r. Stowarzyszenie Integracja Europa–Wschód planuje zrealizować projekt pn. Innowacje ekologiczne dla biznesu. Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Partnerzy projektu:

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.

Przewidziano działania:

otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).

Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Na podstawie informacji SIEW, 28.03.15 r.