Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Senat przyjął uchwałę o utworzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Senat przyjął uchwałę o utworzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Źródłp: Senat RPW pierwszej dekadzie lipca podczas 22. posiedzenia Senatu polscy senatorowie przyjęli uchwałę opracowaną przez członków Prezydium, celem której jest utworzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu.

Zadaniem nowego organu będzie wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, na temat projektów aktów normatywnych ich dotyczących, a także kierunków działań Senatu i jego organów w sprawach polonijnych.

Członków Rady, w liczbie nie większej niż 15, będzie powoływać i odwoływać marszałek Senatu głównie spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy. Kadencja Rady ma odpowiadać okresowi kadencji Senatu. Marszałek Senatu zwoła przynajmniej raz w roku posiedzenie Rady.

Marszałek będzie mógł także zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia. Członkowie Rady pełnić będą swe obowiązki honorowo. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, w tym koszty podróży oraz pobytu w Polsce jej członków, będą pokrywane z budżetu Kancelarii Senatu.

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia.

Słowo Polskie, 10.07.16 r.