Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Senat powiedział „Tak” dla nowelizacji Ustawy o Karcie Polaka

Senat powiedział „Tak” dla nowelizacji Ustawy o Karcie Polaka

Źródło: www.wirtualnejaslo.plNowelizacja z niewielkimi poprawkami uzyskała poparcie wszystkich 82 senatorów, obecnych 29 kwietnia na głosowaniu w polskim parlamencie.

Zgodnie z nowelizacją posiadacze Karty Polaka, którzy przyjadą do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną za darmo Kartę Stałego Pobytu, która wcześniej kosztowała około 600 złotych, po roku mieszkania otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na zapomogi materialne w tym początkowym okresie adaptacji – świadczenia na pokrycie kosztów gospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajęcia mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych.

Posiadacze Karty Polaka zostaną też ostatecznie zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy i z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa. Z kolei wnioski o Kartę Polaka będzie można składać nie tylko w polskich konsulatach, lecz i w urzędach wojewódzkich, co będzie dużym ułatwieniem na Białorusi i na Ukrainie, gdzie istnieją półroczne kolejki na spotkanie z konsulem w celu złożenia dokumentów na Kartę Polaka.

Pomoc finansowa będzie przeznaczona też dla członków rodzin posiadaczy karty, co zwiększy liczbę ubiegających się o nią osób.

W czasie prac w Senacie przyjęto ponad 30 poprawek do ustawy, w większości technicznych. Senatorowie uregulowali zasady utraty ważności Karty Polaka, a także zwrotu oraz ewidencjonowania kart, które utraciły ważność.

Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRS, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością – w tym przynajmniej bierną znajomość polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

Do grudnia 2015 r. polskie urzędy konsularne przyjęły ok. 170 tys. wniosków o przyznanie karty, otrzymało ją ponad 160 tys. osób mieszkających na terenie b. ZSRS, najwięcej – ponad 76 tys. wniosków złożono na Białorusi i na Ukrainie (około 70 tys.).

Nowy program wsparcia dla posiadaczy Kart Polaka ma ruszyć od 2017 roku.

Słowo Polskie, PAP, 01.05.16 r.