Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Sejm ustanowił rok 2017 rokiem Piłsudskiego, Kościuszki i Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Sejm ustanowił rok 2017 rokiem Piłsudskiego, Kościuszki i Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Sejm poparł podczas głosowania w środę 17 sierpnia uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem Josepha Conrada–Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki a także Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego oraz rzeki Wisły.

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego ma być formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza urodzonego w Berdyczowie, autora m.in. „Jądra ciemności”, „Lorda Jima”, „Smuga cienia”.

Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła […] na zawsze weszły do kanonu lektur – czytamy w uchwale.

Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą jego urodzin.

Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów – napisano w dokumencie.

W przyszłym roku przypada także 130. rocznica przywdziania habitu przez Adama Chmielowskiego, św. brata Alberta a w roku bieżącym mija również 100. rocznica śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który – jak zaznacza uchwała – całym swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu.

W 2017 r. ma także miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała.

Słowo Polskie, PAP, 17.08.16 r.