Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Wiadomości z Ukrainy » Polityka » Sejm uchwalił korzystne dla Ukraińców poprawki do ustawy o MRG

Sejm uchwalił korzystne dla Ukraińców poprawki do ustawy o MRG

Źródło - www.luck.msz.gov.plSejm 411 głosami upoważnił w czwartek prezydenta do podpisania protokołu zmieniającego tekst umowy z Ukrainą o małym ruchu granicznym.

Najciekawszą dla obywateli Ukrainy jest zmiana wydłużająca okres przebywania w strefie przygranicznej do 90 dni.

Zmiana w umowie o małym ruchu granicznym (MRG) została podpisana w grudniu 2014 r. w Warszawie przez prezydentów Polski i Ukrainy Bronisława Komorowskiego i Petra Poroszenkę.

Pierwsza ze zmian w umowie polega na wydłużeniu okresu pobytu w strefie przygranicznej. Posiadacze zezwoleń MRG będą uprawnieni do każdorazowego pobytu w strefie przygranicznej trwającego do 90 dni, a nie jak dotąd – 60, druga zmiana to zwolnienie z opłaty konsularnej wnioskodawców ubiegających się o wydanie drugiego i kolejnego zezwolenia MRG, trzecia – wprowadzenie możliwości udziału usługodawcy zewnętrznego w czynnościach związanych z obsługą wydawania przez konsulów zezwoleń MRG. Chodzi o usprawnienie obsługi wydawania zezwoleń, w tym skrócenia czasu oczekiwania na złożenie wniosku oraz umożliwienia ich składania w punktach ulokowanych także w tych miastach, w których nie mają siedziby urzędy konsularne.

Uzupełniono także wykaz jednostek podziału administracyjnego znajdujących się w strefie przygranicznej o cztery miejscowości położone na terytorium Ukrainy i nieuwzględnione w dotychczasowym wykazie: trzy w obwodzie wołyńskim (Gewin, Orani i Rusnów) oraz jedną w obwodzie lwowskim (Tysowiec).

Słowo Polskie, na podstawie informacji PAP, 25.06.15 r., KZ