Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Ruszył uzupełniający nabór wniosków na 2016 rok do programu „Biało – czerwone ABC”

Ruszył uzupełniający nabór wniosków na 2016 rok do programu „Biało – czerwone ABC”

Również w 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja ma zaszczyt wspierać oświatę polską na Ukrainie w ramach projektu „Biało- czerwone ABC.

Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym Fundacja Wolność i Demokracja ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie oświaty polskiej na Ukrainie.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji na cele oświatowe w ramach projektu „Biało- czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” mogą złożyć wniosek o dofinansowanie wysyłając go drogą mailową na adres [email protected] .

Zgłoszenie składa się z: wniosku, aktualnej listy uczniów z podziałem na grupy, tygodniowego planu zajęć (podając w nim imię i nazwisko nauczyciela, godziny, nauczany przedmiot, grupę/ klasę, rok nauczania albo stopień zaawansowania nauczania) poświadczonych za zgodność kopii dokumentów rejestracyjnych organizacji i kopii dokumentów potwierdzających tożsamość 2 osób upoważnionych do reprezentowania organizacji/ szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu.

>>>> Regulamin <<<<

>>>> Wniosek <<<<

>>>> Aktualna lista uczniów <<<<

>>>> Plan zajęć <<<<

Słowo Polskie, na podstawie informacji WiD, 05.05.16 r.