Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » Rozwój polskich mediów i szkolnictwa – wśród priorytetów polskiej polityki zagranicznej

Rozwój polskich mediów i szkolnictwa – wśród priorytetów polskiej polityki zagranicznej

– Zamierzamy wprowadzić istotne zmiany w Karcie Polaka. Osobom deklarującym przynależność do narodu polskiego oraz posiadającym polskie korzenie chcemy znacznie ułatwić osiedlanie się w Polsce, integrację z krajem przodków oraz uzyskanie polskiego obywatelstwa. Zamierzamy przygotować nową ustawę o repatriacji, która nie na papierze, ale w sposób realny umożliwi wywiązanie się Polski ze zobowiązań wobec tych, którym Ojczyzna została odebrana siłą. Nasi rodacy na Wschodzie, szczególnie na Litwie, Białorusi i w Kazachstanie, będą mogli liczyć na nasze szczególne wsparcie” – podkreślił minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski, przedstawiając w Sejmie kierunki polityki zagranicznej na rok 2016.

Szef polskiego MSZ powiedział, że Polska będzie rozwijała sieć Polonijnych Rad Konsultacyjnych działających przy polskich placówkach za granicą oraz organizacja polonijne. Przede wszystkim jednak nacisk będzie położony na polskie media oraz szkolnictwo, które są nośnikami polskiej kultury i tradycji narodowej. – W bieżącym roku zamierzamy wspierać działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak, aby większa liczba nauczycieli została skierowana do środowisk polskich na Wschodzie – mówił.

Minister spraw zagranicznych dodał, że polskie władze będą dopominały się o prawa Polaków wszędzie, gdzie brakuje ich właściwego przestrzegania: „Chcemy, aby Polonia i Polacy w krajach sąsiedzkich i wszędzie tam, gdzie istnieją duże skupiska rodaków, uzyskali wszystkie prawa, które wynikają z porozumień bilateralnych oraz standardów europejskich”.

Stosownie repatriacji Waszczykowski wygłosił nieco inną wypowiedź w porównaniu z wypowiedziami swoich partyjnych kolegów. – Zamierzamy przygotować nową ustawę o repatriacji, która nie na papierze, ale w sposób realny umożliwi wywiązanie się Polski ze zobowiązań wobec tych, którym Ojczyzna została odebrana siłą. Nasi rodacy na Wschodzie, szczególnie na Litwie, Białorusi i w Kazachstanie, będą mogli liczyć na nasze szczególne wsparcie – szef polskiego MSZ po raz pierwszy wspomniał o Białorusi i Litwie, jako krajach, które mogą liczyć na wsparcie repatriacyjne. Czyli poprzednie wypowiedzi ws. „azjatyckiej części ZSRS” mogły już być sprecyzowane i poszerzone o nowe kraje, niestety bez uwzględnienia Ukrainy.

Szczegóny nacisk minister położył na współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi: „Oczekujemy, że poprzez bliską współpracę z polskim placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi, nasi rodacy będą ważnym sojusznikiem rządu w promowaniu polskiej racji stanu, polskiej kultury i pamięci narodowej, polskiej narracji historycznej”.

Razem z tym w wypowiedzi Waszczykowskiego nie zabrakło apeli do Polaków i Polonii za granicą. – Reagujcie zawsze wtedy, kiedy szkalowane jest dobre imię Polski. Kiedy przeinaczana czy wręcz zakłamywana jest historia. Kiedy pisze się o polskich obozach zagłady, a milczy się o tysiącach Polaków Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Proszę, bądźcie ambasadorami Polski i polskości. Chcemy, by wobec wyzwań, z którymi musimy się dziś zmierzyć, Polacy mieszkający poza granicami byli rzecznikami interesów Rzeczypospolitej – mówił.

Słowo Polskie, 29.01.16 r.