Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Rozbudowa polsko-ukraińskiej infrastruktury na przejściach granicznych będzie kontynuowana

Rozbudowa polsko-ukraińskiej infrastruktury na przejściach granicznych będzie kontynuowana

Na temat rozbudowy infrastruktury i zwiększenia ilości udogodnień dla mieszkańców pasa granicznego pomiędzy Polską a Ukrainą rozmawiali przewodniczący Lwowskiej Administracji Obwodowej Oleg Siniutka i wojewoda województwa podkarpackiego Ewa Leniart  podczas spotkania, które odbyło się na samochodowym przejściu granicznym Krakowiec – Korczowa.

Obecnie kończy się tutaj budowa odcinku drogi, która połączy polską i ukraińską arterie drogowe o znaczeniu międzynarodowym. Zostanie również rozbudowana infrastruktura dla przeprowadzenia szybkiej kontroli granicznej i celnej. Na razie strona ukraińska zaproponowała przeprowadzanie odpowiedniej kontroli na polskiej części tego przejścia granicznego, gdzie są już przystosowane pomieszczenia do tego celu. W wypadku pozytywnego rozwiązania tej sprawy znacznie się skróci czas przekroczenia granicy i zwiększy się zdolność przepustowa przejścia. Ponadto omówiono zagadnienia budowy po stronie polskiej przejścia granicznego Niżankowice – Malchowice.

Wg informacji polskiej strony, na razie z powodu trudności finansowych termin budowy zostanie nieco zmieniony. Zatem, Oleg Siniutka zaproponował, aby na czas trwania budowy nowego przejścia w Krakowcu zainstalować tymczasowe przenośne konstrukcje na wyjeździe z Ukrainy na polskim odcinku. Natomiast Ewa Leniart zaznaczyła, że ta propozycja strony ukraińskiej zostanie rozpatrzona, służby graniczne zaś w najbliższym czasie powinny zaproponować miejsca i jak te konstrukcje miałyby wyglądać.

Strony zapoznały się również z eksperymentem, dotyczącym rozgraniczenia pasów ruchu, przeznaczonych dla samochodów na ukraińskich tablicach rejestracyjnych i zagranicznych. Generalnie eksperyment ten został pozytywnie odebrany przez obywateli, zarówno jak i przedstawicieli służby granicznej i celnej. Następnie jego wyniki z uwzględnieniem uwag zostaną przekazane do władz w celu wprowadzenia go na stałe. Obecnie do 29 lutego pojazdy na przejściach granicznych Krakowiec i Rawa Ruska nadal będą przekraczać granicę zgodnie z obowiązującymi zasadami tego eksperymentu.

Ponadto strony polska i ukraińska omówiły wykorzystania polskiego doświadczenia w zakresie wprowadzenia na Ukrainie reformy decentralizacji i obchodów 200-lecia założenia polskiej szkoły ogólnokształcącej Nr 10 we Lwowie.

Igor Gałuszczak, Lwów, opracowanie Irena Rudnicka, 04.02.16 r.