Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » „Rodzic 1” i „Rodzic 2” czy mama i tato?

„Rodzic 1” i „Rodzic 2” czy mama i tato?

Do ukraińskiego parlamentu trafi nowelizowany projekt Konstytucji, zawierający treść antychrześcijańską.

Ugrupowanie „Za duchowość, moralność i zdrowie mieszkańców Ukrainy” w Radzie Najwyższej zaapelowało do prezydenta i rządu Ukrainy by ratować ukraińską Konstytucję od manipulacji związanych z tematem małżeństwa i rodziny.

Kierownik ugrupowania Pawło Ungurian zaznaczył, że najwyższą wartością dla dziadów i pradziadów dzisiejszych mieszkańców Ukrainy jest i była rodzina. Do dziś World według danych World Vlues Survey, 86 proc. obywateli Ukrainy uważają, ze – „rodzina na pierwszym miejscu”. – Tym nie mniej widzimy, że niektóre siły „demokratyczne” przy wsparciu światowych instytucji coraz częściej próbują zmienić ustawodawstwo i wprowadzić amoralne wartości duchowe.

Zmiany do nowego projektu Konstytucji Ukrainy przewidują usunięcie z artykułu 51 określenie małżeństwa, jako sojuszu kobiety i mężczyzny. Oprócz tego do nowego 35 artykułu ma być wpisana ich ochrona prawna mniejszości seksualnych.

Zamiast obecnego określenia „Ślub opiera się na wspólnej zgodzie kobiety i mężczyzny” proponowana jest nowa wersja „Prawo na ślub jest gwarantowane ustawą. Każdy członek małżeństwa ma równe prawa i obowiązki w ślubie i rodzinie”.

W artykule 35 Konstytucji do zakazów dyskryminacji według koloru skóry, etnicznego pochodzenia, religii lub innych przekonań dołączy także zakaz dyskryminacji mniejszości seksualnych.

Co to znaczy w praktyce? Jeżeli nowy projekt Konstytucji zostanie przegłosowany w parlamencie i podpisany przez prezydenta, każda krytyka środowisk LGBT na Ukrainie będzie karana. Jeżeli z ustawodawstwa zniknie określenie rodziny, jako sojuszu mężczyzny i kobiety, to otworzy drogę do ślubów homoseksualnych i oznaczenia rodziców terminem: „Rodzic 1” i „Rodzic 2”.

Zgodnie z art. 18 polskiej Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli ukraiński parlament uchwali niechrześcijańskie zmiany do nowej Konstytucji Ukrainy, to pod względem „nowoczesności” wyprzedzi nawet polski. Żeby do tego nie dopuścić ugrupowanie „Za duchowość, moralność i zdrowie mieszkańców Ukrainy” apeluje by przeciętni obywatele, katolickie i prawosławne organizacje społeczne chrześcijańsko-demokratyczne partie polityczne wnioskowały do prezydenta Poroszenki i rządu o usunięcie niekorzystnych dla tradycyjnych ukraińskich rodzin poprawki z projektu Konstytucji.

Słowo Polskie, 12.07.15 r.