Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Rektor i prodziekan z chełmskiej WSSMiKS spotkali się z winnicką młodzieżą i jej rodzicami

Rektor i prodziekan z chełmskiej WSSMiKS spotkali się z winnicką młodzieżą i jej rodzicami

5 kwietnia w siedzibie Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” przy ul. Artynowa 46 w Winnicy odbyło się spotkanie młodzieży polonijnej i rodziców z przedstawicielami chełmskiej uczelni Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej.

Łącznie na spotkanie przybyło około 30 zainteresowanych osób. Zostały omówione możliwości podejmowania studiów przez przyszłych studentów w Polsce, plusy studiowania w mniejszych miastach oraz potrzeba czynnego uczestnictwa rodziców w procesie monitorowania toku studiów.

Jednym z atutów niewielkiej prywatnej uczelni, którą jest WSSMiKS na odmianę od gigantycznych uczelni państwowych jest stały kontakt i współpraca z rodzicami studentów z Ukrainy, którzy w momencie rozpoczęcia studiów są o wiele młodsi od swoich kolegów z Polski.

Rodzice pytali o możliwości znalezienia praktyk, a w perspektywie – dobrej pracy dla absolwentów, jakie są warunki życia studentów w akademikach, o lokalizacji uczelni oraz o bezpieczeństwie.
Środowisko akademickie WSSMiKS w Chełmie jest bardzo aktywne. Młodzież odbywa praktyki w urzędach państwowych, administracjach, urzędach celnych, mediach. Niedługo, czyli 8 kwietnia 2016 już po raz trzeci zostanie przeprowadzona Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.: „Problemy społeczne, polityczne, gospodarcze na tle przemian współczesnego świata, Europy, Polski i Ziemi Lubelskiej”. Studenci z różnych krajów pod opieką naukową wykładowców z Chełma, Krakowa i Lwowa zaprezentują wystąpienia na temat prowadzonych badań w kierunku analizowania zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych, zachodzących we współczesnym świecie.

Rektor WSSMiKS Michał Gołoś na spotkaniu w Winnicy kilkakrotnie podkreślił, że nie ma większego znaczenia, kto u nich studiuje – Polacy, Ukraińcy, Kazachowie czy Białorusini. Wszyscy są Studentami – i to jest najważniejsze.

Maria Kozyrska, 07.04.16 r.