Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Publikacja „Ukraina – Polska, lata 1920 – 1939”

Publikacja „Ukraina – Polska, lata 1920 – 1939”

Książka „Ukraina – Polska, lata 1920 – 1939: Z dziejów stosunków dyplomatycznych USRS z II Rzeczpospolitą: Dokumenty i materiały” stanowi zbiór informacji w języku ukraińskim, dotyczących historii stosunków dyplomatycznych między USRS i II Rzeczypospolitej.

W rozdziałach publikacji opisane są najważniejsze wydarzenia w istnieniu obydwu terytoriów – niepodległej Polski i ujarzmionej przez okupację bolszewicką Ukrainy. W książce możemy przeczytać m. in. o przebiegu sowiecko-polskich rozmów pokojowych w Rydze w latach 1920 oraz w przededniu Drugiej wojny światowej.

Większość dokumentów, opublikowanych w książce, szerokie grono czytelników ujrzy po raz pierwszy. Materiały prasowe oraz fragmenty wspomnień uzupełniają całość obrazu lub przedstawiają go z innej strony. Czytelnik będzie mógł zrozumieć rolę i znaczenie poszczególnych przedstawicieli misji dyplomatycznych w stosunkach ukraińsko-polskich, zarówno jak i atmosferę stosunków wzajemnych w okresie międzywojennym, formy konfrontacji dyplomatycznej oraz walkę służb o niezależność w stosunku do ośrodka rosyjskiego.

Dokumenty, które umieszczono w książce „Ukraina – Polska, lata 1920 – 1939”, rzucają światło na role takich wybitnych postaci jak Nadija Suworowcowa lub też ujawniają tajemnicę Antona Kruszelnickiego. Czytelnik może również dowiedzieć się o tragicznych losach ukraińskich i polskich dyplomatów oraz zwykłych obywateli.

Autor książki: Natalia Rublowa, Aleksander Rublow, redakcja naukowa: Olga Gnatiuk.

Opublikowano przy wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie przez wydawnictwo „Duch i Litera” w 2012 roku.

Sergij Porowczuk, opracowanie tekstu Irena Rudnicka, 27.01.17 r.