Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Psychologia, etyka i polski żywioł tematem lekcji i warsztatów w Żytomierzu

Psychologia, etyka i polski żywioł tematem lekcji i warsztatów w Żytomierzu

Warsztaty z udziałem Magdaleny Zylik w żytomierskim Domu PolskimW dniach 30 października – 2 listopada w Żytomierzu gościły pracownik lubelskich Warsztatów Kultury, socjolog i trener dramy stosowanej Magdalena Zylik oraz dr Krystyna Teresa Panas – adiunkt Wydziału Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.  W ramach współpracy z organizacją społeczną „Studencki Klub Polski” w Żytomierzu oraz wydziałem socjalno-psychologicznym Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki specjalistki z Polski wzięły udział w seminariach, posiedzeniach okrągłego stołu i otwartych lekcjach, które odbyły się w stolicy Wschodniego Wołynia.

Podczas zajęć na Uniwersytecie z udziałem członków Studenckiego Klubu i studentów Magdalena Zylik przeprowadziła kilka warsztatów pt.: „Jaka ta Polska właściwie jest?”, „Co wyróżnia Polskę na tle innych krajów?”, „Co jest w niej wyjątkowego i niepowtarzalnego?”, „Jak powstała Polska?”, „Polska wielokulturowa”, „Elementy polskiej kultury ludowej”, „Polska na liście UNESCO”.

– Tematyka tych warsztatów bardzo dobrze podkreśla fakt, że pomimo faktu, iż każdy naród ma swoje własne cechy, my – Polacy i Ukraińcy jesteśmy bardzo do siebie podobni – mówiła uczestniczka warsztatów, studentka Bogdana Zaricka.

Pani Magdalena zorganizowała podobne zajęcia z udziałem młodzieży dla młodzieży uczącej się języka polskiego także w Domu Polskim w Żytomierzu.
Krystyna Teresa Panas specjalizuje się w zakresie psychologii klinicznej. Jest znanym ekspertem w dziedzinie psychologii osobowości, etyki zawodu psychologa, psychologii rodziny, terapii psychologicznej, kryzysu psychologicznego oraz problematyki psychologii sądowej.

W ramach spotkania z na Uniwersytecie im. Iwana Franki dr Panas zapoznała się z kierownictwem wydziału, omówiła kierunki przyszłej współpracy pomiędzy Uczelniami oraz porozmawiała z rektorem Uniwersytetu Piotrem Sauchem.

Podczas wizyty na żytomierskiej uczelni pani doktor przeczytała otwartą lekcję dla studentów, doktorantów i współpracowników wydziału pt.: „Ja w słowie: o osobistym emocjonalnym znaczeniu słów”. Zorganizowano także obrady okrągłego stół pt.: „System edukacji i studia wyższe w Polsce i Ukrainie”, seminaria dla wykładowców-psychologów „Komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem analizy transakcyjnej E. Berna i kwadratu wypowiedzi von Thuna”; „Psychologiczny portret ludzi w okresie późnej dorosłości. Syndrom Gogena”; „Metoda  ustawień systemowych i  genogramy w diagnozie  rodziny. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością w percepcji zdrowego rodzeństwa (analiza rysunków)”.

Na zakończenie seminarium, słuchaczom kursów wręczono certyfikaty uczestnictwa, jako zaświadczenie o udziale w bardzo ciekawych zajęciach, które w ukraińskiej praktyce psychologicznej nie były wcześniej poruszane.

Bardzo dziękujemy pani Magdalenie Zylik oraz dr Krystynie Teresie Panas za przyjęcie zaproszenia oraz za przeprowadzenie bardzo ciekawych warsztatów zarówno dla studentów, jak i dla wykładowców.

Warsztaty w Żytomierzu odbyły się w ramach wspólnego projektu sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Iryna Greczucha, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 06.11.16 r.