Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » „Przeszłość dla przyszłości” – obchody Dnia Niepodległości Polski w berdyczowskim „Karmelu”

„Przeszłość dla przyszłości” – obchody Dnia Niepodległości Polski w berdyczowskim „Karmelu”

12 listopada 2016 r. w Berdyczowie odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości Polski.

Program artystyczny „ Przeszłość dla przyszłości” przygotowany został przez uczniów Centrum Nauczania Języka Polskiego przy Charytatywnym Ośrodku „Karmel” oraz Studium Teatralne „Notes de Vita” pod kierunkiem Witalia Wojcechowskiego.

Słowo powitalne na początku imprezy do zgromadzonych skierował ojciec Paweł Ferko – Karmelita bosy cytując słowa z tablicy przy bramie zabytkowego cmentarza w Zakopanem „Ojczyzna – to pamięć i groby. Narody tracąc pamięć tracą życie”.

Zebranych na uroczystości swoją obecnością zaszczycił konsul KG RP w Winnicy Przemysław Szymański z rodziną oraz przedstawiciel władz obwodu żytomierskiego Igor Romański.
W programie spotkania znalazły się treści historyczne, pieśni i wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono dzieje Polski. Największy nacisk organizatorzy położyli na pokazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, nieustannie zrywał się do walki o niepodległość Ojczyzny. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły bardziej zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Dzieci, rodzice i goście z zainteresowaniem i w skupieniu słuchali tej szczególnej lekcji historii.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było odśpiewanie polskiego hymnu narodowego przez wszystkich zgromadzonych.

Na koniec uroczystości konsul Szymański podziękował młodym artystom za ich starania oraz przypomniał zgromadzonym o tym, że nigdy nie należy zapominać o historii, o tradycji, kulturze, ale trzeba również tworzyć nową, naszą własną historię.

Tatiana Szportun, 17.11.16 r.