Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Promocja książki o sanatorium doktora Tarnawskiego w Kosowie/ Презентація книги про санаторій д-р Тарнавського в Косові

Promocja książki o sanatorium doktora Tarnawskiego w Kosowie/ Презентація книги про санаторій д-р Тарнавського в Косові

Klub Galicyjski zaprasza na promocję znakomitej książki o sanatorium doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie. Uzdrowisko w Kosowie było w okresie międzywojennym drugim Zakopanem. Przyjeżdżali tu między innymi Melchior Wańkowicz, Gabriela Zapolska, Maria Dąbrowska i inne znakomitości polskiej kultury. Tarnawski był ekscentrykiem, który uczył Hucułów higieny. Leczył kuracjuszy… pracą, głodówką i dietą jarską.

Spotkanie z Natalią Tarkowską, autorką jedynej książki o sanatorium w Kosowie, odbędzie się w Stanisławowie i Kołomyi. Książka „Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola zakładu przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893-1939)” ukazała się w bieżącym roku w Krakowie. Autorka jest doktorantką w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Iwano-Frankiwsk: 4 grudnia 2016 r., godz. 16:00, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (ul. Strzelców Siczowych 56).
Kołomyja: 6 grudnia 2016 r., godz. 15:00, Centrum Sztuki „Switowyd” (bulwar Łesi Ukrainki 32 a).

__________________________________

Клуб Ґаліцийський запрошує на презентацію чудової книги про санаторій доктора Аполлінарія Тарнавського в Косові. Оздоровчий комплекс в Косові в міжвоєнний період був другим Закопаним (Польща). Приїжджали сюди, між іншими Мельхіор Ванькович, Габріеля Запольська, Мар’я Домбровська і інші знаменитості польської культури. Тарнавський був ексцентриком, який вчив гігієни гуцулів. Він лікував пацієнтів санаторію… роботою, голодуванням і вегетаріанською дієтою.

Зустріч з Наталею Тарковською, авторкою єдиної книги про санаторій в Косові буде проходити в Івано-Франківську та Коломиї. Книга „Цілитель нації. Культуротворча роль природо-лікувального закладу д-р Аполлінарія Тарнавського в Косові на Покутті (1893-1939)” була видана в цьому році в Кракові. Автор є аспірантом в академії Ігнатіум у Кракові.

Івано-Франківськ: 4 грудня 2016 р., 16:00 год., Центр польської культури та європейського діалогу (вул. Січових Стрільців, 56).
Коломия: 6 грудня 2016 р., 15:00 год., Центр мистецтва „Світовид” (бульвар Лесі Українки, 32а).

Zespół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, www.ckpide.eu, 02.12.16 r.