Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » Prawo i Sprawiedliwości chce natychmiastowej ewakuacji rodaków z niestabilnego Donbasu

Prawo i Sprawiedliwości chce natychmiastowej ewakuacji rodaków z niestabilnego Donbasu

Od lewej - Zygmunt Klonowski, Jerzy Wójcicki, Antoni Stefanowicz, Elżbieta Wittek, Jarosław Kaczyński, Andżelika Borys, Michał Dworczyk, Andrzej Iwaszko

30 września w kolejnej konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie wzięli udział liderzy środowiska polskiego z Ukrainy, Białorusi oraz Litwy.  Polacy z Kresów poparli propozycję Prawa i Sprawiedliwości niezwłocznie przeprowadzić ewakuację Polaków z Mariupola i wprowadzić nowy pakiet ustaw polonijnych, który miałby ułatwić Polakom, żyjącym poza Macierzą kontakt z Polską i powrót na historyczną Ojczyznę.

Zygmunt Klonowski (Litwa), Andżelika Borys (Białoruś), Antoni Stefanowicz, Andrzej Iwaszko i Jerzy Wójcicki (Ukraina) przyjęły zaproszenie największej opozycyjnej partii w Polsce by ogłosić, że popierają Polaków z Mariupola w ich dążeniu do powroty do Macierzy i zwrócili się do polskiego rządu, żeby te apele zostały usłyszane.

– To tylko 80 osób, najwyżej dwa autokary są potrzebne by je do Polski przywieźć. Od stycznia prosimy polski rząd, by nas usłyszał. Natomiast słyszymy o „72 godzinach”, podczas których mają wywieźć nasze polskie rodziny podczas ewentualnej eskalacji konfliktu. Ale czy polski rząd nie rozumie, że kiedy bomby spadają na głowę o żadnej repatriacji nie może iść mowa? To trzeba robić już dziś, nasi Polacy już od miesięcy siedzą na walizkach i chcą równego traktowania, jak i poprzedniej fali uchodźców polskiego pochodzenia z Doniecka i Ługańska – mówił Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu.

Polacy znad Niemna i Zbrucza opowiedzieli się za poparciem dla inicjatywy PiS ws terminowej ewakuacji polskich rodzin z Mariupola.

Liderzy polskiego środowiska z trzech krajów pojawili się przed obiektywami kamer razem z liderem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, rzecznikiem partii Elżbietą Witek oraz posłem Michałem Dworczykiem. Usłyszeli deklarację lidera PiS na temat wprowadzenia w życie ustawy o opiece RP nad Polonią i Polakami za granicą, nowelizacji ustawy o Karcie Polaka z 2007 roku, i ustawy o repatriacji. Przed wypowiedziami na ekranie pokazano Polaków z Mariupola, którzy opowiedzieli o swoich oczekiwaniach wobec polskiego rządu ws drugiej fali ewakuacji rodaków z Ukrainy.

Prawo i Sprawiedliwość zobowiązało się w wypadku wygrania wyborów wprowadzić następujące zmiany, korzystne dla polskiego środowiska na Kresach i Polonii za granicą:

1. Celem powstającego dzięki PiS projektu ustawy o opiece RP nad Polonią i Polakami za Granicą ma być zdefiniowanie obowiązków poszczególnych organów państwa polskiego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.

W szczególności:
a. Podział kompetencji pomiędzy organy państwa.
b. Zobowiązanie rządu RP do przyjmowania wieloletniego programu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.
c. Zobowiązanie MSZ do przyjmowania, opartego na wieloletnim programie, corocznego planu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.
d. Utworzenie stanowiska pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.
e. Utworzenie mechanizmu stabilnego finansowania środowisk polskich za granicą, odpolitycznionego, kontrolowanego przez przedstawicieli Prezydenta RP, Senatu i Sejmu RP oraz rządu (w szczególności MSZ, MEN, MNiSW, MKiDN).

2. Celem nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz aktów wykonawczych będzie:
a. Utworzenie możliwości prostszego nabywania obywatelstwa polskiego oraz zwolnienie z opłat w tym zakresie.
b. Utworzenie podstawy prawnej do ewakuacji oraz udzielania pomocy posiadaczom Karty Polaka na zasadach zbliżonych do obywateli polskich, przy poszanowaniu prawa międzynarodowego.
c. Utworzenie możliwości elastycznego tworzenia programów adaptacyjnych dla posiadaczy Karty Polaka, którzy decydują się osiąść na terenie RP.

3. Celem nowej ustawy o repatriacji będzie dokończenie tego procesu w trakcie kadencji Sejmu 2015 — 2019. Ustawa zapewni repatriację z utrzymaniem dotychczasowego poziomu opieki osobom zarejestrowanym w Bazie Rodak oraz innym, które złożą stosowne wnioski do końca 2017 roku. Po tym okresie ustawa wygaśnie, a instrumentem pozwalającym na wspieranie przyjazdu Polaków do Macierzy stanie się Ustawa o Karcie Polaka.

– Apeluję do rządu polskiego o pomoc, o zabranie Polaków z Mariupola – mówiła Andżelika Borys, szefowa ZPB na Białorusi. W podobnym tonie opowiadał się Zygmunt Klonowski oraz Antoni Stefanowicz.

Temat Polaków z Mariupola jest głośny od początku bieżącego roku, kiedy prorosyjscy terroryści ostrzelali z rakiet to ukraińskie miasto, leżące praktycznie na granicy z Rosją, zabijając ponad 30 cywilów. Działo się to w czasie ewakuacji pierwszej fali uchodźców polskiego pochodzenia z Donbasu. Polskie rodziny z Mariupola oczekują, że polski rząd zwróci na nich uwagę, podobnie, jak rząd niemiecki i Izraela pamiętał o swoich rodakach i wywiózł ich z terenów b. ZSRS ponad milion. 80 osób – to dwa niewielkie autokary, które w przeciągu doby dostarczyły by rodaków ze wschodu Ukrainy na historyczną ojczyznę.

Warto na koniec dodać, że rząd Ewy Kopacz nie dosłuchuje się w danej kwestii do opinii publicznej, która dużo chętniej opowiada się o ewakuacji Polaków z niestabilnej politycznie Ukrainy, niż za przyjmowaniem uchodźców muzułmanów z Syrii i krajów Afryki.

Słowo Polskie, 02.10.15 r.

 

Lider PiS Jarosław Kaczyński z Polakami z Ukrainy

 

Na dużym ekranie zaprezentowano apele Polaków z Mariupola

 

Nieformalne spotkanie przed konferencją. Zygmunt Klonowski, Jerzy Wójcicki, Andżelika Borys