Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Prawie 8 milionów złotych ze środków publicznych (MEN) na wspieranie polskiego szkolnictwa za granicą

Prawie 8 milionów złotych ze środków publicznych (MEN) na wspieranie polskiego szkolnictwa za granicą

Źródło - www.se.pl31 marca na stronach polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) zamieszczono informację o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Specjalna komisja wyłoniła najlepsze oferty w trzech obszarach:

– organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą  oraz dzieci pracowników migrujących, prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą;
– organizowanie w Polsce kolonii, obozów lub innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej;
– organizowanie w Polsce edukacyjnych obozów dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą.

Na realizację zadania zostaną przeznaczone środki publiczne w wysokości blisko 8 milionów złotych.

Wśród beneficjentów znalazły się duże organizacje pozarządowe, uczelnie, Caritasy i całkiem niewielkie organizacje społeczne. Większość z nich składała wnioski do Ministerstwa Edukacji w oparciu na wnioski intencyjne kresowych i zagranicznych organizacji polskich, szkół i punktów nauczania języka polskiego. W związku z pozytywnym wynikiem dla wielu z tych podmiotów, może pojawić się problem z wyjazdem do Polski dla osób z krajów byłego ZSRS, a szczególnie – Ukrainy, związany z otrzymaniem wiz krajowych lub Schengen.

Bardzo pozytywnie wypadła w tym konkursie Fundacja „Wolność i Demokracja”, która w latach 2014-15 na szerszą skalę wspiera szkolnictwo polskie i media polonijne na Ukrainie. Udało jej się uzyskać dofinansowanie na realizację wszystkich trzech projektów, złożone w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

 

Wyniki Konkursu

Słowo Polskie, 01.04.15 r.