Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Praca legalna, zaproszenia – darmowe

Praca legalna, zaproszenia – darmowe

Większość Ukraińców jest zmuszona do płacenia znacznej sumy pieniędzy za otrzymanie zaproszenia do pracy w Polsce, nie wiedząc o tym że jest ono wydawane przez polskiego pracodawcę za darmo.

Polska firma nie może pobierać pieniędzy z pracownika z Ukrainy za zaproszenie – alarmuje Państwowa Inspekcja Pracy w Polsce. Ukraińcy, którzy chcą pracować lub pracują w Polsce, powinni wiedzieć, że mają prawo do takich samych warunków pracy jak i miejscowi.

Cudzoziemiec, który przybył do Polski do pracy, nie może być dyskryminowany przez swoją narodowość, rasę, religię lub pochodzenie. Ponadto każdy cudzoziemiec przed podpisaniem umowy z pracodawcą w Polsce ma prawo do zapoznania się z jego treścią w języku ojczystym, aby w pełni zrozumieć jakie będą jego przyszłe obowiązki i na co on ma prawo, i nie dać się oszukać. Ma prawo do wymagania tłumaczenia przez polskiego pracodawcę.

Jeśli polski pracodawca zatrudnił obcokrajowca nielegalnie, grozi mu kara od 3 do 5 tysięcy złotych. Polska Państwowa Inspekcja Pracy może stosować do takiego pracodawcy dodatkowe określone kary.

Ponoszą karę nie tylko pracodawcy, którzy zatrudnili nielegalnie pracownika, ale również samych pracowników z zagranicy. Cudzoziemcom grozi kara grzywny w wysokości od 1 do 5000 złotych, a nawet deportacją z Polski na do kraju, z którego przyjechał.

Polskie firmy w 2016 roku chciały zatrudnić rekordową liczbę 1,3 mln pracowników ze Wschodu, głównie z Ukrainy.

Mikołaj Bachur, 26.01.17 r.