Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Postać Maurycego Beniowskiego jednoczy Polaków w Polsce i Barze na Podolu

Postać Maurycego Beniowskiego jednoczy Polaków w Polsce i Barze na Podolu

Maurycy Beniowski - polski król MadagaskaruBarskie Rejonowe Kulturalno – Oświatowe Stowarzyszenie Polaków im. Konfederatów Barskich miało zaszczyt gościć u siebie przedstawicieli polskiej Fundacji im. Maurycego Beniowskiego na czele z prezesem Zarządu Janem Manikowskim, któremu towarzyszył Jerzy Romejko – jeden z założycieli fundacji, oraz jej dwóch członków – Józef Różański i Waldemar Bednarek.

Fundacja im. Maurycego Beniowskiego powstała w 2010 roku w Nowej Soli z inicjatywy Jerzego Romejki i Grażyny Kranz – Kiel, których zainspirował nietuzinkowy życiorys, a zwłaszcza odkrywcze podróże Beniowskiego. Fundacja, którą powołali do życia wraz z grupą przyjaciół zamierza realizować ambitne cele, z których najistotniejsze to: pielęgnowanie pamięci i popularyzacja wiedzy o Maurycym Beniowskim; działalność kulturalna, naukowa, edukacyjna, społeczna i informacyjna na rzecz rozwoju cywilizacji, poznania świata oraz zbliżenia ludzi; propagowanie idei podróżowania wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych; popularyzacja osiągnięć i doświadczeń podróżniczych; pomoc rozwojowa, dobroczynna, społecznie użyteczna i oświatowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców krajów związanych z działalnością Patrona Fundacji – Maurycego Beniowskiego.

Przedstawiciele fundacji podzielili się z Polakami z Baru swoimi wrażeniami z odwiedzonych przez nich miejsc. Od tej pory miasto Bar także pojawiło się na mapie ich interesów podróży. Podczas spotkania goście zaprezentowali film z wyprawy na Madagaskar. Z zainteresowaniem zwiedzili ruiny barskiej twierdzy, uczestniczyli we mszy świętej w kościele pw. św. Anny i Mikołaja, odwiedzili klasztor sióstr Benedyktynek oraz Barskie Muzeum Historyczne.
Głównym celem przyjazdu przedstawicieli Stowarzyszenia im. Maurycego Beniowskiego było jednak spotkanie z członkami Barskiego RKOSP im. Konfederatów Barskich, które zostało zorganizowane w Domu Polskim w Barze. Uczestnicy spotkania wymienili się informacjami na temat konfederacji barskiej, omówili wspólne fragmenty historii Polski i Ukrainy, no i oczywiście rozmawiali na temat postaci Maurycego Beniowskiego.

Czy był Maurycy Beniowski związany z Barem i Podolem?

Maurycy August Beniowski urodził się 20 września 1746 roku na terenach należących obecnie do Słowacji, a będących wtedy częścią Węgier. Początkowo służył w wojsku austriackim, następnie podjął służbę w polskim regimencie kawalerii Kalicz w randze majora.

Jak wiadomo, w lutym 1768 roku została zawiązana konfederacja barska. Akt konfederacji został podpisany we wsi Michajłowce w rejonie barskim (ok. 35 km. od Baru). Maurycy Beniowski brał aktywny udział w tym wojskowym i politycznym ruszeniu polskiej szlachty i kleru katolickiego skierowanym przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i ingerencji rosyjskiego imperium w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Między innymi uczestniczył w obronie twierdzy barskiej. Dlatego też członkowie fundacji wybrali nasze miasto i nasze stowarzyszenie jako kolejny punkt na trasie wędrówki śladami Maurycego Beniowskiego.

Na zakończenie warto nadmienić, że postać Maurycego Beniowskiego stała się źródłem inspiracji literackich i pierwowzorem literackich bohaterów. Wystarczy wspomnieć dramat Juliusza Słowackiego „Beniowski”, który nawiązuje bezpośrednio do konfederacji barskiej, oraz sztukę niemieckiego dramaturga i pisarza Augusta von Kotzebue pt: „Hrabia Beniowski czyli spisek na Kamczatce”. W sztuce tej Beniowski przedstawiony jest jako polski patriota walczący bezustannie z władzami rosyjskimi.

Polacy w Barze mają nadzieję, że to nie ostatnia wizyta przedstawicieli Fundacji im. Maurycego Beniowskiego do ich rodzinnej miejscowości i że uda się podtrzymać stałe kontakty i nawiązać współpracę.

Dom Polski w Barze, 22.09.16 r.