Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Posłowie polskiego parlamentu specjalną uchwałą uznali zasługi nauczycieli polonijnych

Posłowie polskiego parlamentu specjalną uchwałą uznali zasługi nauczycieli polonijnych

Zdjęcie: Rafał ZambrzyckiDzień Edukacji Narodowej w Polsce w 2016 roku przypada na piątek 14 października. Tydzień przed zbliżającym się świętem polski Sejm podjął uchwałę wyrażającą wdzięczność nauczycielom polonijnym we wszystkich krajach poza granicami Polski.

W podjętej przez aklamację uchwale czytamy o oddaniu szacunku dla trudnej pracy nauczycieli polonijnych za granicą: „Sejm RP wyraża głęboką wdzięczność za tę pracę, często wykonywaną w niełatwych warunkach, a tak ważną dla rozbudzania i utrwalania poczucia tożsamości narodowej dzieci i młodzieży żyjących poza Polską. […] Podejmuje niniejszą uchwałę w przekonaniu o szczególnych zasługach nauczycieli polonijnych jako ambasadorów polskości w świecie”.

W uchwale zwrócono też uwagę na trudności, z którymi borykają się nauczyciele polonijni takie jak pozyskanie pomieszczeń dla szkół czy pieniędzy na swoją działalność.

Pomimo tych trudności i braku należytego wynagrodzenia konsekwentnie doskonalą swe umiejętności pedagogiczne, unowocześniają warsztat pracy, poszerzają wiedzę, a także coraz skuteczniej przekonują polskie rodziny, że dwujęzyczność sprzyja rozwojowi ich dzieci i wzbogaca je intelektualnie – napisano w podjętej dziś uchwale.

Sejm docenił też inicjatywę ustanowienia Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, który początkowo obchodzony był w szkołach w USA, a obecnie również w Europie jest świętem nauczycieli polonijnych i języka polskiego. W roku 2015 Polonijny Dzień Dwujęzyczności obchodzono m.in. w Winnicy na Ukrainie.

Słowo Polskie, sejm.gov.pl, 10.10.16 r.