Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Wiadomości z Ukrainy » Polityka » Poroszenko zatwierdził nową koncepcję bezpieczeństwa narodowego

Poroszenko zatwierdził nową koncepcję bezpieczeństwa narodowego

Źródło: thecommonsenseshow.comRozporządzeniem prezydenta Ukrainy wprowadzono w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego z dnia 4 marca, która ma na celu reformowanie sektora bezpieczeństwa i obrony, co według autorów tego dokumentu ma polepszyć szybkość reagowania na szeroki wachlarz zewnętrznych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego tego państwa.

Z tekstu dokumentu wynika, że w bliższej perspektywie takimi zagrożeniami nadal będą rosyjska agresja, która będzie podrywała ukraińską gospodarkę przy pomocy technologii tzw. „wojny hybrydowej” i destabilizowała sytuację na wschodzie, tymczasowa okupacja RF Krymu oraz dalsza destabilizacja przez rosyjską agenturę sytuacji politycznej i gospodarczej w regionie Międzymorza.

Na dostosowanie ukraińskiego sektora obronnego Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, wywiadu zewnętrznego, ochrony państwowej i resort obrony mają trzy miesiące.

Prezydent Poroszenko zatwierdził także koncepcję cyber bezpieczeństwa Ukrainy. Głównymi instytucjami, które będą brały udział w budowaniu nowego systemu w przestrzeni wirtualnej będą Ministerstwo Obrony, Państwowa Służba Łączności Specjalnej, Służba Bezpieczeństwa, Policja Narodowa, Narodowy Bank oraz wywiad.

Słowo Polskie, 16.03.16 r.