Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » „Płomyk pamięci” w Winnicy

„Płomyk pamięci” w Winnicy

1 listopada na terenie zniszczonego przez bolszewików cmentarza rzymskokatolickiego w Winnicy odbędzie się akcja upamiętnienia winniczan polskiego pochodzenia pochowanych na tej nekropolii oraz wszystkich ofiar Wielkiego Terroru, zbiorowe mogiły których odnaleziono na terenie parku przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów w 1943 roku.

Początek o godzinie 18.00. Zbiórka przy tablicach na kaplicy / węźle radiowym po prawej stronie od pomnika Gorkiemu.

Organizatorzy: Polska, rzymskokatolicka wspólnoty miasta Winnicy przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Winnickiego Stowarzyszenia Historycznego.

Podobne akcje przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP odbędą się także w Mohylewe Podolskim, Barze, Brahiłowie, Niemirowie, Chmielniku, Klebanówce oraz przy pomniku hetmana Stanisława Żółkiewskiego po mołdawskiej stronie Dniestru.

Słowo Polskie, 29.10.16 r.