Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Pomoc świąteczno-noworoczna Senatu RP dla Polonii i Polaków za granicą

Pomoc świąteczno-noworoczna Senatu RP dla Polonii i Polaków za granicą

Spotkanie opłatkowe w Senacie RP z udziałem młodzieży ze Lwowa. Fot. Kancelaria Senatu RP

Co roku w okresie świąteczno-noworocznym Senat w sposób szczególny wspiera Polonię i Polaków za granicą.

W ramach wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych prowadzone są działania mające na celu podtrzymywanie ich tożsamości narodowej, a także ich aktywizację i integrację. W ten cel wpisuje się wsparcie dla  spotkań wigilijnych i noworocznych rodaków, albowiem służą one nie tylko przekazywaniu wiedzy o polskich tradycjach, zwyczajach, kulturze i historii, ale, co najważniejsze, podtrzymywaniu tych tradycji w rodzinach, wioskach, miastach, gminach, gdzie mieszkają Polacy, tak aby nie zanikły i były pielęgnowane w następnych pokoleniach.

Dzięki wsparciu Senatu Polacy za granicą spotykają się na wspólnej wieczerzy wigilijnej i śpiewaniu kolęd, uczestniczą w adwentowych i noworocznych spotkaniach i koncertach, a także biorą udział w jasełkach i spotkaniach mikołajkowych, podczas których najmłodszym wręczane są drobne upominki. Spotkania wigilijne i opłatkowe mają zarówno charakter nieformalny, odbywają się wtedy w obrębie parafii i organizacji polonijnych, jak również bardziej uroczysty i oficjalny.

W ramach pomocy charytatywnej udzielanej przez Senat w okresie Świąt Bożego Narodzenia polskie organizacje pozarządowe przekazują najbardziej potrzebującym rodakom paczki żywnościowe.

Oto kilka przykładów spośród wielu wydarzeń świątecznych, których organizację wspomaga Senat:

W Abakanie (Rosja) odbędzie się uroczysta gala bożonarodzeniowa, podczas której zaprezentowana zostanie wystawa planszowa pt. „Polskie Boże Narodzenie na Syberii: Wczoraj i dziś”.

Dofinansowanie otrzymała coroczna akcja Stowarzyszenia Nasza Gmina Dulczy Małej, polegająca na przekazaniu paczek żywnościowych dla parafii rzymskokatolickiej w Trembowli na Ukrainie.

Podarujmy Dzieciom Święta to program realizowany przez Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku, w ramach którego przekazywane są paczki świąteczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z Białorusi, a także organizowane jest dla dzieci z Grodzieńszczyzny spotkanie świąteczne w Białymstoku.

Paczki świąteczne są przekazywane rodakom na Wschodzie w ramach programu pomocy charytatywnej i socjalnej dla polskich środowisk na Wschodzie, realizowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie jest realizowana przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  od 1996 r.  Harcerze organizują zbiórki żywności w swoich środowiskach lokalnych, takich jak parafie, szkoły i uczelnie wyższe. Przed Świętami Bożego Narodzenia z zebranych darów przygotowywane są paczki, które zawożone są do środowisk polskich na terenie Ukrainy i Białorusi.

W ramach solidarności z rodakami na Wschodzie Fundacja Oświata Polska za Granicą, także korzystając z pomocy Senatu, prowadzi wieloletni program „Pomoc świąteczna na Białorusi i Ukrainie”, polegający na przekazywaniu paczek świątecznych dla niezamożnych rodzin polskich.

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna przygotowuje „1000 świątecznych uśmiechów”  dla Polaków na dawnych Kresach. Chodzi o zapewnienie najmłodszym uczniom oraz dzieciom z biednych rodzin paczek ze słodyczami i żywnością w okresie przedświątecznym. Jest to nie tylko wsparcie materialne, ale także możliwość bezpośredniego kontaktu  z harcerzami, wolontariuszami i przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych. W ten sposób kultywowane są więzi z ojczyzną, podtrzymywany kontakt z polskim językiem i polskimi tradycjami związanymi z  obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

W odpowiedzi na skierowaną do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego prośbę o wsparcie przez Kancelarię Senatu projektu realizowanego przez Ambasadę Polski na Białorusi,  polegającego na przygotowaniu paczek świątecznych dla polskich dzieci z mińskiego obwodu konsularnego, przekazano słodycze do tych paczek.

Wśród działań podejmowanych indywidualnie przez senatorów na szczególną uwagę zasługuje  tegoroczna 19. edycja Akcji Polacy-Rodakom, organizowanej przez senatora Stanisława Gogacza we współpracy z oddziałem lubelskim Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Akcja polega na zbiórce darów, przygotowywaniu i przekazywaniu biało-czerwonych paczek dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą, szczególnie na Ukrainie. W ubiegłym roku dzięki darom i pieniądzom przekazanym na rzecz akcji udało się przygotować 4500 paczek, każda o wadze 15 kg..

Na zaproszenie marszałka Karczewskiego  uczniowie polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie uświetnili  swoim występem artystycznym senackie spotkanie opłatkowe, a także wzięli udział w programie edukacyjnym, m.in. zwiedzili Centrum Nauki Kopernik.

Słowo Polskie na podstawie informacji Kancelarii Senatu RP, 27 grudnia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code