Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Polsko – Ukraińskie Warsztaty na PWSW w Przemyślu

Polsko – Ukraińskie Warsztaty na PWSW w Przemyślu

W okresie 17-19 grudnia 2014 roku 50-osobowa grupa uczniów z Żytomierza, Stryja oraz Chmielnickiego wzięła udział w warsztatach, zorganizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską (PWSW) w Przemyślu w celu zapoznania się z ofertą, proponowaną przez tą uczelnię. Warsztaty zostały zorganizowane w celu rozpoczęcia i kontynuowania współpracy z PWSW w kolejnych latach.

Program zajęć, proponowanych przez uczelnię, składał się w serii warsztatów, wykładów z języka polskiego, kultury, sztuki i historii Polski.

W trakcie zajęć uczniowie spotkali się i porozmawiali z rektorem uczelni dr hab. inż. Krzysztofem Knapikiem, prof. PWSW oraz dyrektorem Instytutu Historii dr Ireną Kozimalą.

W ostatnim dniu, w bardzo ciepłej i rodzinnej atmosferze, odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem uczestników wyjazdów oraz wykładowców Uczelni.
Wiadomo, że polskie uczelnie aktywnie zachęcają obywateli Ukrainy do przyjazdu na studia do Polski. Ukraina jest dla nich priorytetowym i perspektywicznym kierunkiem współpracy. Z każdym rokiem liczba studentów z Ukrainy w Polsce wzrasta. Obywatele Ukrainy stanowią coraz większy procent wśród wszystkich zagranicznych studentów w Polsce.

Polska oferta edukacyjna uznawana jest za bardzo atrakcyjną, a polski dyplom cieszy się uznaniem w całej Europie. Ukraińscy studenci podczas pobytu w Polsce mali też możliwość skorzystania z europejskich programów stypendialnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu powstała w 2001 roku. PWSW, mieszcząca się zaledwie 15 kilometrów od granicy z Ukrainą, odnosi się do wielowiekowych starych tradycji otwartości i tolerancji regionu. Poprzez edukację studentów w dziedzinach nauk humanistycznych i technicznych, PWSW daje solidne wykształcenie, przydatne na polskim i europejskim rynku pracy.

W prężnie rozwijającej się uczelni studenci mogą kształcić się na bezpłatnych studiach licencjackich, a także na podyplomowych.
Studia licencjackie trwają 6 semestrów, a inżynierskie 7 lub 8 semestrów. W trakcie nauki każdy student może liczyć na stypendia socjalne i naukowe. Absolwenci PWSW, po obronie pracy mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich) na wybranej przez siebie uczelni w całej Polsce i w Unii Europejskiej.
Uczelnia dysponuje nowoczesnymi laboratoriami, pracowniami naukowymi oraz domem studenckim. W ramach studiów studenci odbywają praktyki w renomowanych zakładach pracy.

PWSW bierze udział w międzynarodowym programie ERASMUS. W ramach tego programu, studenci mogą odbywać część studiów na uniwersytetach w krajach zachodnioeuropejskich (Austria, Belgia, Grecja, Chorwacja, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Turcja).

Studenci Przemyskiej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej zdobywają doświadczenia zawodowe uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych wystawach gospodarczych. Mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, pismach studenckich, wolontariacie oraz w Akademickim Związku Sportowym. Na uczelni działa Klub Studencki „Enigma”, w którym odbywają się różnego typu imprezy: dyskoteki, koncerty, wernisaże, spotkania autorskie.

Dodatkową informację o PWSW można uzyskać na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu http://www.pwsw.pl/ lub w przedstawiciela do reprezentowania uczelni w sprawach dot. promocji uczelni i rekrutacji na terenie województwa Żytomierskiego i miasta Żytomierz, prezesa obwodowej organizacji „Studencki Klub Polski” p.Walentyny Jusupowej, [email protected], [email protected], 0038 097 935 89 18.

 

Kierunki studiów na PWSW (bezpłatne studia licencjackie i inżynierskie)

Filologia polska
Filologia angielska
Lingwistyka stosowana (język angielski i ukraiński)
Historia
Politologia
Stosunki międzynarodowe
Socjologia
Architektura wnętrz
Projektowanie graficzne
Inżynieria środowiska
Mechatronika
Technologia chemiczna
Bezpieczeństwo i produkcja żywności
Inżynieria transportu i logistyka (projektowany kierunek)

„Studencki Klub Polski” w Żytomierzu


Grupa uczniów z Żytomierza obok głównego budynku PWSW

 

Podczas zajęć z języka polskiego oraz kultury i historii Polski

 

 

Podczas zajęć praktycznych z malowania