Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Polsko-ukraińska przyjaźń owocuje w ciekawe programy dla studentów ze Wschodniego Wołynia

Polsko-ukraińska przyjaźń owocuje w ciekawe programy dla studentów ze Wschodniego Wołynia

Żytomierski Państwowy Uniwersytet imienia Iwana Franki podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

8 grudnia państwowy uniwersytet imienia Iwana Franki w Żytomierzu odwiedzili pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Radosław Muszkieta i wicedyrektor Instytutu Zdrowia i Fizycznej Kultury Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Aleksander Skalija.

Celem przyjazdu delegacji z Wyższej szkoły gospodarki w Bydgoszczy na Uniwersytet im. Iwana Franki było spotkanie z jego rektorem Piotrem Sauchom i omówienie projektu umowy o stworzeniu platformy dla przyszłej współpracy i uchwalenia odpowiednich dokumentów. Zaprezentowano program wdrożenia w życie podwójnego dyplomu dla studentów fakultetu zdrowia i kultury fizycznej uczelni.

Podczas pobytu na uniwersytecie im. Iwana Franki przedstawiciele bydgoskiej uczelni zaproponowali korzystne warunki nauki studentów, którzy aspirują  otrzymać podwójny dyplom, program wymiany wykładowców i studentów, podwyższenie kwalifikacji wykładowców fakultetu zdrowia i kultury fizycznej, określono perspektywy przyszłej współpracy.

W ramach rozmów wyłoniła się konkretna obopólnie korzystna formuła współpracy: w ciągu roku akademickiego studenci zdobywają wiedzę na ukraińskim uniwersytecie i zdalnie studiują na polskim.

Następnie latem, podczas wakacji, oni przyjeżdżają do Polski, zdają sesję i na własną decyzję pracują w swoim zawodzie. Takim sposobem studenci fakultetu zdrowia i kultury fizycznej uniwersytetu będą mogli rekompensować sobie poniesione za studia koszty. Warto podkreślić, że według tej formuły Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy już ponad cztery lata pomyślnie współpracuje z uczelniami w Chersoniu i Lwowie. Co dotyczy edukacyjnych przedmiotów, to w Instytucie Zdrowia i Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Gospodarki będą przeliczać podobne dyscypliny, które studenci już zdali na Uniwersytecie im. Iwana Franka (n.p.: anatomia, medycyna i tym podobne). Również studenci żytomierskiej uczelni będą mogli opanować takie umiejętności jak: kierowanie jachtami, łodziami motorowymi, prowadzenie zajęć z fitness i doradnictwo fizyczne.

– Uniwersytet im. Iwana Franki po raz pierwszy otrzymał ofertę współpracy naszego fakultetu fizycznej edukacji i sportu z zagraniczną placówką o takim samym ukierunkowaniu – Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Podczas spotkania ze studentami i wykładowcami fakultetu fizycznej edukacji i sportu wypracowaliśmy korzystny schemat współpracy. A wynikiem rozmów z pełnomocnikiem rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Radosławem Muszketą i wicedyrektorem Instytutu zdrowia i fizycznej kultury Wyższej szkoły gospodarki w Bydgoszczy Aleksandrem Skaliją stało się podpisanie umowy o stworzeniu Konsorcjum z bydgoską uczelnią. Do owego Konsorcjum wchodzi kilka ukraińskich uniwersytetów. To Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki, Narodowy Uniwersytet w Chmielnickim, Przykarpatski Uniwersytet, Uniwersytet w Chersoniu – wiele uniwersytetów, które przygotowują fachowców spokrewnionych fachów. Myślę, że wynik tych starań będzie odczuwalny już od nowego roku szkolnego, bo podczas spotkania z polskimi kolegami zabrzmiało wiele ciekawych propozycji, na które obowiązkowo odreagujemy – komentuje wyniki pobytu delegacji z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy rektor Uniwersytetu w Żytomierzu Piotr Sauch.

Anna Denysewycz, zdjęcia: http://zu.edu.ua, 22.12.15 r.