Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Polskie szkolnictwo na Ukrainie czekają poważne reformy

Polskie szkolnictwo na Ukrainie czekają poważne reformy

12-13 grudnia 2015 r. we Lwowie odbyła się konferencja oświatowa podsumowująca dwuletni projekt edukacyjny „Biało-czerwone ABC” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Głównym celem projektu było podwyższenie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce wśród Polaków na Ukrainie.

W ramach projektu została zebrana informacja o stanie placówek oświatowych w szkołach sobotnio-niedzelnych, stowarzyszeniach oraz szkołach państwowych, którym zapewnione było niezbędne wyposażenie w podręczniki i meble. Równolegle projekt był skierowany do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli języka polskiego.

Na konferencji byli obecni liczni gości z całej Ukrainy, w tym nauczycieli języka polskiego i prezesy organizacji polonijnych. W roli prelegentów wystąpili prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski, członek Rady Zarządu WiD Rafał Dzięciołowski, koordynator projektu Lila Luboniewicz, konsulowe z Lucka i Lwowa – Beata Brzywczy i Marian Orlikowski oraz dyrektor ORPEGu Anna Atłas.

Organizatorzy konferencji odnotowali, że zainteresowanie nauką języka polskiego ciągle wzrasta. To dotyczy szkół sobotnio-niedzelnych, parafii, szkół państwowych, gdzie polski jest wprowadzany jako drugi język obcy obowiązkowy czy fakultatywny. W związku z tym w trakcie realizacji projektu „Biało-czerwone ABC” zostaly przeprowadzone wizytacje, by zbadać placówki oświatowe, ich potrzeby i przede wszystkim, by zobaczyć rzeczywistość w zakresie poziomu nauczania języka polskiego. Najlepszym świadectwem sukcesywnych wizytacji stały się opinie samych nauczycieli oraz prezesów stowarzyszeń na kształt: „Za dwa lata mam to, czego nie miałem przez 10 lat”. W wyniku tych wizytacji omówiono dokumentacje i przekazano najnowsze podręczniki. Istotne jest również to, że dla podniesienia poziomu nauczania zostało dużo zrobiono także przez środowiska lokalne – przeprowadzono dyktando ogólnoukraińskie, po raz pierwszy monitorowane nauczanie języka polskiego w formie konkursowej.

Pod czas konferencji Anna Atłas, dyrektor ORPEGu (Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą) przybliżyła słuchaczom misję instytucji którą ona przedstawiała, polegająca m.in. na działalności na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej w zakresie nauczania języka polskiego za granicą, wspieraniu kultury i tradycji, wyposażanie placówek edukacyjnych w podręczniki. W taki sposób w roku 2015-2016 zostało skierowano 31 polonistów do szkół ukraińskich (10 osób) i do stowarzyszeń (21 osoba), wynikiem pracy których jest zorganizowanie imprez kulturalnych i integracja Polaków. Jeśli chodzi o podręczniki to oprócz ich wyposażenia zapewniony jest także dostęp do zasobów merytorycznych w formie elektronicznej – np. do bezpłatnego pobrania jest podręcznik „Włąć Polskę”. Dla doskonalenia nauczycieli są stacjonarne kursy prowadzone w Lublinie, a także szkolenia online na platformie MOODLE, by umożliwić szkolenia nauczycielom w formie zdalnej.

Nie ma żadnych wątpliwości, iż Polska wspiera Polaków za granicą przy pomocy projektów edukacyjnych. Jednakże, jak odnotował Rafał Dzięciołowski:, „Nie tylko Polska jest potrzebna żeby was wspierać, ale wy jesteście potrzebni Polsce. Dlaczego? Dlatego, że kierunek polityki wschodniej wydaje się w tej chwili najbardziej strategiczny, który przynosi krajowi najwięcej wyzwań. Jedna z takich przestrzeni, w której jesteśmy przekonani, że możecie być pomocni jest działałność polityczna, społeczna, obywatelska, angażowanie się w życie lokalnych wspólnot, budowanie porozumień i budowanie lokalnej solidarności. Musi być silna społeczność polska, silna swoją świadomością, znajomością języka, silna w zakorzenieniu w polskie tradycji i kulturzy. To ma poszczególne znaczenie bo niesi przesłanie o wolności, które Ukrainie jest potrzebne jak być może nigdy wcześniej”, – dodał.

Jak odnotowali organizatorzy działałność projektu „Biało-czerwone ABC” powinna być kontynuowana. Pomysły co do tego, w jakiej postaci należy ten projekt przeprowadzać, obejmują wdrażanie egzaminów i wręczenia na ich podstawie certyfikatów, powstania centra metodycznych (np. na Podolu, Wołyniu, Kijowie, również na Wschodzie Ukrainy), gdzie będą pracować jak nauczyciele, tak i metodycy.

Podczas konferencji odbywały się różne warsztaty dla nauczycieli, podnoszących ich rozwój zawodowy. Tematy obejmowały zajęcia poświęcone frazeologii, współpracy w grupie, wyobraźni w procesie nauczania i zapamiętywania, emocji, rozwój osobisty, budowanie zespołu z pasją.

Na zakończenie pod czas uroczystej kolacji nie mogło zabraknąć zachowania tradycji polskich – niedługo będziemy świętowali Boże Narodzenie, otóż uczestnicy konferencji radośnie dzielili się opłatkiem, składając na wzajem bożenarodzeniowych życień i śpiewając kołęd.

Inna Sandiuk, 16.12.15 r.

{morfeo 1074}

{youtube}{/youtube}