Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Polskie Dni Nauki w Żytomierzu

Polskie Dni Nauki w Żytomierzu

19 sierpnia w sali Żytomierskiej Obwodowej Biblioteki dla dzieci odbyły się I Polskie Dni Nauki. To projekt zainicjowany przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i realizowany w Żytomierzu we współpracy z Domem Polskim.

Jego celem jest popularyzacja osiągnięć polskiej nauki, kultury i sztuki, a także promocja Bydgoszczy, jako ośrodka akademickiego wśród Polaków mieszkających na Ukrainie, jak również wśród sympatyków polskiej kultury i tradycji.

Zajęcia zostały zorganizowane według trzech głównych ścieżek tematycznych: technicznej, artystycznej i bydgoskiej i odbywały się w formie warsztatów i prezentacji interaktywnych, które umożliwiały uczestnikom czynny udział w zajęciach, a także przyswajanie wiedzy w sposób lekki i przyjemny.

Ścieżkę techniczną poprowadził dr hab. inż. Marek Macko prof. nadzw. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy UKW. Dzięki zajęciom z techniki uczestnicy dowiedziały się w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne technologie z zakresu druku 3D.
Ścieżkę artystyczną pt. „Kultura polska chórem wyśpiewana” poprowadził dr hab. Benedykt Odya prof. nadzw. Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia UKW. Był to autorski projekt prezentacji muzycznego dorobku artystycznego polskich kompozytorów muzyki chóralnej, których twórczość nawiązuje do folkloru, jak i bogatej tradycji chrześcijańskiej.

Ścieżkę Bydgoską oprowadziły Aniela Bekier-Jasińska kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UKW oraz Agnieszka Bielińska lektor w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW. Warsztaty ze ścieżki bydgoskiej przedstawiły bogatą historię miasta oraz zapoznał obecnych z wybitnymi postaciami historycznymi kojarzonymi z Bydgoszczą. Nie zabrakło też prezentacji na temat współczesnej wielokulturowej Bydgoszczy, jako jednego z najszybciej zmieniających się miast w Polsce.

Czynny udział w Polskich Dniach Nauki w Żytomierzu przyjmowało około 100 osób – przedstawicieli środowiska polskiego w Żytomierzu i obwodzie żytomierskim: członkowie Studenckiego Klubu Polskiego, uczniowie szkółek sobotnio-niedzielnych działających przy Stowarzyszeniu Polaków im. H. Sienkiewicza w Malinie oraz Stowarzyszenia Polaków im. J. Lublińskiego w Nowogradzie-Wołyńskim, uczniowie Szkoły Wiedzy o Polsce przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej, członkowie Stowarzyszeniu Polaków im. Jana Pawła II w Bykówce, uczniowie Sobotnich Kółek Twórczych Domu Polskiego.

Wsparcie medialne przedsięwzięcia zapewniła Żytomierska Państwowa Telewizja Obwodowa oraz Polskie Centrum Medialne (Głos Polonii).

Dom Polski w Żytomierzu, 23.08.17 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code