Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Polski Sejm zaapelował do Rosji o uwolnienie Nadii Sawczenko

Polski Sejm zaapelował do Rosji o uwolnienie Nadii Sawczenko

Źródło: sejm.gov.plPodczas posiedzenia w środę 9 marca Sejm przez aklamację podjął uchwałę w sprawie natychmiastowego uwolnienia Nadii Sawczenko.

W swoje uchwale posłowie wraz ze społecznością międzynarodową domagają się niezzwłocznego uwolnienia przez Rosję nielegalnie więzionej obywatelki Ukrainy – lotniczki Nadii Sawczenko.

– Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywa również do bezwarunkowego i natychmiastowego uwolnienia wszystkich nielegalnie zatrzymanych na terytorium Ukrainy i wywiezionych do Rosji obywateli Ukrainy, wyraża głębokie zaniepokojenie losem i stanem zdrowia deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy Nadii Sawczenko, prowadzącej głodówkę w areszcie Federacji Rosyjskiej – czytamy w dokumencie.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podkreśla też, że poza podstawowymi zobowiązaniami międzynarodowymi, do przestrzegania których Rosję obliguje członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Radzie Europy, Federacja Rosyjska zobowiązała się także, jako sygnatariusz tak zwanych porozumień mińskich, do uwolnienia i wymiany wszystkich nielegalnie przetrzymywanych zakładników.

Słowo Polskie, na podstawie informacji sejm.gov.pl, 09.03.16 r.