Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Polski prezydent rozmawiał z dowództwem LITPOLUKRBRIG

Polski prezydent rozmawiał z dowództwem LITPOLUKRBRIG

Źródło: bbn.gov.plPrezydent Andrzej Duda wziął udział w wideokonferencji z dowództwem polsko-litewsko-ukraińskiej brygady LITPOLUKRBRIG, która przechodzi w dniach 11-15 grudnia ćwiczenia certyfikujące „Common Challenge-16”.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch powiedział PAP, że ćwiczenia są ukoronowaniem i sfinalizowaniem procesu organizowania brygady, powołanej na mocy umowy podpisanej w 2014 r.
– Prezydent w czasie wideokonferencji został zapoznany z przebiegiem ćwiczenia. Interesował się też szczegółami współdziałania oficerów. Podnoszone były różne kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem brygady – łączność, porozumiewanie się, współpraca – powiedział Soloch.

Szef BBN zwrócił uwagę, że już współpracuje m.in. z Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy i Wielonarodowym Korpusem Północ-Wschód w Szczecinie, a także uczestniczyła w czerwcu w ćwiczeniach Anakonda-16.

Prezydentowi podczas konferencji towarzyszyli szef MON Antoni Macierewicz oraz dowódca generalny gen. broni Mirosław Różański.

Rozmówcami prezydenta byli oficerowie dowodzący LITPOLUKRBRIG oraz I zastępca dowódcy generalnego gen. broni Leszek Surawski, który jest kierownikiem ćwiczenia. Zgodnie z trójstronną umową, stanowiska dowódcy brygady, jego zastępcy oraz szefa sztabu co trzy lata zmieniają się rotacyjnie pomiędzy państwami ramowymi. Aktualnie dowódcą LITPOLUKRBRIG jest płk Zenon Brzuszko, jego zastępcą – oficer ukraiński, a szefem sztabu – oficer litewski.

Soloch zwrócił uwagę, że brygadę tworzą Ukraina i dwa państwa NATO i UE. Trójstronna współpraca – dodał Soloch – „jest wyjściem naprzeciw euroatlantyckim i europejskim aspiracjom Ukrainy”.

– Poprzez współpracę w ramach brygady istnieje możliwość wprowadzania standardów NATO w siłach zbrojnych Ukrainy, bo oficerowie i żołnierze, którzy przewiną się przez brygadę przeniosą te standardy do wewnątrz sił zbrojnych Ukrainy – powiedział Soloch.

Common Challenge-16 to międzynarodowe ćwiczenia dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo. Celem ćwiczenia jest weryfikacja umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia działań mandatowych w kontekście osiągania pełnej gotowości przez LITPOLUKRBRIG.

W przedsięwzięciu bierze udział ponad 600 żołnierzy z Polski, Litwy, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Ponadto zaangażowano wydzielone siły min. z: 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia, 9. pułku rozpoznawczego, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych i Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Dowództwo LITPOLUKRBRIG znajduje się w Lublinie. Pododdziały brygady pozostają w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji, na terytoriach swoich państw, i będą podporządkowane dowódcy wielonarodowej brygady na czas ćwiczeń i operacji. Jest to po jednym batalionie z Polski, Litwy i Ukrainy, a także polskie jednostki wsparcia (artyleria, przeciwlotnicy, saperzy i logistycy). Polskie jednostki na co dzień są podporządkowane 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich.

Główne zadanie brygady ma polegać na udziale w operacjach pokojowych. Celem powołania jednostki jest też zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej i pomoc Ukrainie w reformowaniu jej sił zbrojnych. Brygada ma się też stać bazą do powołania kolejnej grupy bojowej UE. Ma być wykorzystywana w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO i UE oraz w ramach doraźnych koalicji zawiązywanych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i umowami między państwami wystawiającymi siły.

Słowo Polskie na podstawie informacji bbn.gov.pl, 14.12.16 r.