Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Polski cmentarz w Sławucie pod ochronę państwa

Polski cmentarz w Sławucie pod ochronę państwa

Polacy ze Sławuty chcą by władze potwierdziły status zabytku rangi krajowej dla starego cmentarza katolickiego.

Polski cmentarz w Sławucie jest jednym z najstarszych w regionie. Po kilku akcjach „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” z udziałem wolontariuszy z Polski i włożonym wysiłku miejscowej wspólnoty polskiej udało się odnowić napisy na wielu grobach.

Pod koniec października członkowie miejscowej polskiej organizacji zwrócili się do lokalnych władz w celu rozpoczęcia dialogu z nadania sławuckiemu cmentarzowi statusu zabytku kultury. 28 października kierownik departamentu kultury w Sławuckiej Radzie Miasta Sakaluk w formie pisemnej wymienił wymogi, które trzeba wykonać, żeby taki status stara polska nekropolia mogła otrzymać. To przede wszystkim sporządzenie niezbędnej dokumentacji i rozpatrzenie prośby na posiedzeniu Departamentu Kultury, Religii i Narodowości w Chmielnickiej Administracji Obwodowej.

Będziemy starali się by wykonać wszystkie potrzebne czynności. One nie są zbyt skomplikowane, a nasza determinacja jest bardzo wysoka, by nasz stary polski cmentarz wreszcie znalazł się pod ochroną państwa – opowiedziała jedna z inicjatorek nadania statusu zabytku katolickiej nekropolii w Sławucie Pani Katarzyna Siewicz.

Polski cmentarz w Sławucie znajduje się niedaleko centrum miasta. Specjalny status zabytku może ochronić go nie tylko przed dalszą dewastacją lecz także przed wybudowaniem na jego obrzeżach magazynów i domów prywatnych.

17 października na terenie cmentarza w Sławucie otwarto odnowioną kaplicę rzymskokatolicką.

Słowo Polskie, 01.11.15 r.