Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Polska zainteresowała się „Jedwabnym Szlakiem”

Polska zainteresowała się „Jedwabnym Szlakiem”

Piotr Stomma (od lewej) i Mykołaj Snitko22 lutego w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie spotkali się polski i ukraiński wiceministrowie infrastruktury Piotr Stomma i Mykołaj Snitko.

Większość rozmów dotyczyła uruchomienia z przez teren Ukrainy z Europy do Chin regularnych przewozów towarowych oraz tworzenia łańcuchów logistycznych pomiędzy Polską a Ukrainą. Piotr Stomma podkreślił, że dla jego kraju bardzo ważnym elementem współpracy polsko-ukraińskiej jest przewóz kontenerów transportem kolejowym przez Ukrainę. Polska, jak twierdzi, ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze pociągów o rozstawie torów zarówno 1,43 m, jak i 1,52 m.

Ukraińska delegacja na czele z Mykołajem Snitko rozmawiała z przedstawicielami  MiiB także o kontynuacji projektów twinningowych. – Cieszę się, że poprzedni program współpracy bliźniaczej zakończył się w 2015 r. dużym sukcesem. Obecnie stoimy przed możliwością wdrażania drugiego etapu projektu. Polska jest zainteresowana przystąpieniem do nowego naboru w ramach projektu twinningowego na lata 2016-2018. Nasi eksperci są gotowi służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wdrażania uregulowań UE do systemu prawnego Ukrainy w zakresie kolejnictwa – mówił Stomma.

Projekty twinningowe są od wielu lat jednym z ważniejszych mechanizmów współpracy między krajami członkowskimi Unii Europejskiej a państwami, które w przyszłości planują do niej przystąpić. Administracja kraju beneficjanta ustala wraz reprezentacją Komisji Europejskiej zakres tematyczny projektu i opisuje główne założenia i cele projektu, czas jego trwania oraz wysokość budżetu. Projekt dotyczy obszaru, w którym konieczna jest reforma, aby kraj spełnił warunki, niezbędne do przyszłego członkostwa w UE.

Projekty Bliźniacze okazały się bardzo skuteczną forma współpracy europejskiej. Dziś, gdy Polska jest członkiem UE i korzysta z szeregu innych europejskich funduszy i mechanizmów współpracy unijnej, w dalszym ciągu bierze udział w projektach bliźniaczych jako beneficjent. Jednocześnie jednak jest partnerem unijnym w projektach bliźniaczych, w których krajem beneficjentem są nowe kraje, aspirujące do członkostwa w UE, jak na przykład Ukraina.

W Warszawie Polacy i Ukraińcy dyskutowali na temat projektu twinningowego, który zakończył się w 2015 r, wdrażanie jakiego aktywnie wspierała strona polska.

– Obecnie stoimy przed możliwością wdrażania drugiego etapu projektu. Polska jest zainteresowana przystąpieniem do nowego naboru w ramach projektu twinningowego na lata 2016-2018. Nasi eksperci są gotowi służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wdrażania uregulowań UE do systemu prawnego Ukrainy w zakresie kolejnictwa – dodał polski wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Słowo Polskie, na podstawie informacji MIiB, 24.02.16 r.