Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Polska Rada Ministrów przyjęła sześcioletni program współpracy z Polonią i Polakami

Polska Rada Ministrów przyjęła sześcioletni program współpracy z Polonią i Polakami

Źródło - natemat.plPodczas kolejnego wyjazdowego posiedzenia, które rząd Ewy Kopacz organizuje po kolei w różnych miastach Polski, Rada Ministrów przyjęła do realizacji program współpracy z Polakami i Polonią na okres 2015-2020.

W Krakowie ministrowie zgodzili się na skonkretyzowanie kto jest „Polakiem za granicą” a „Polonią”, mieszkającą poza granicami historycznej ojczyzny, w programie są także przewidziane „zachęty”, by rodacy wracała do kraju.

Kontakt z Polakami za granicą ma ogromne znaczenie. Za granicą żyje ich około 18-20 milionów. Chcemy by powrót naszych rodaków do kraju nie wiązał się z dodatkowymi problemami – mówiła podczas posiedzenia premier Kopacz.

Nowy dokument jest aktualizacją Programu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą z 2007 roku. Ma on wyznaczyć zadania dla poszczególnych resortów w ramach „Priorytetów polskiej polityki zagranicznej 2012-2016”, które określiły najważniejsze zadania polonijnej polityki państwa polskiego.

Zespół, który opracował program podzielił Polaków za granicą na cztery różne grupy – mniejszości polskie, Polonię, emigrantów w okresie i po II wojnie światowej oraz zarobkowiczów, którzy przenieśli się do innych krajów UE po 2004 roku.

Rząd Kopacz określił następujące cele polityki wobec Polaków poza granicami kraju:

– Wspieranie polskiej oświaty i nauczania wiedzy o Polsce wśród Polaków i Polonii,
– Umacnianie i zachowanie polskiej tożsamości, zachęcanie i umożliwianie Polakom za granicą uczestniczenia w kulturze narodowej,
– Wzmocnienie pozycji polskiego środowiska w kraju jego zamieszkania,
– Wspieranie powrotu rodaków do kraju.
– Rozwój kontaktów pomiędzy Polakami za granicą i w Polsce.

Nowy program określa zadania na lata 2015-2016 z dwukrotną aktualizacją w 2017 i 2019 roku.

Słowo Polskie, 19.08.15 r.