Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Polska pomoc dla rozwoju przedsiębiorczości na Żytomierszczyźnie

Polska pomoc dla rozwoju przedsiębiorczości na Żytomierszczyźnie

6 października w Żytomierzu z udziałem władz lokalnych i obwodowych odbyło się spotkanie z polską delegacją w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów”.

Niektórym miastom na terenie obwodu zaproponowano preferencyjne warunki współpracy. – W Korosteniu realizujemy projekt pilotażowy (park industrialny) w ramach programy „Polska pomoc rozwojowa – 2016”. Możemy omawiać możliwości rozwoju przedsiębiorczości oraz reformy decentralizacji. W żadnym obwodzie nie mamy tyle partnerów, jak na Żytomierszczyźnie – mówił Krzysztof Siwek, kierownik projektu, radca Ministra Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwa Rozwoju.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Współpracy i Handlu Żytomierskiej Administracji Obwodowej Oleksij Sztyło przedstawił polskiej delegacji informację dotyczącą sytuacji gospodarczej w obwodzie oraz atrakcyjności inwestycyjnej Żytomierszczyzny.

Uczestnicy projektu w ramach spotkania mieli możliwość omówić reformę decentralizacji, jaka jest wdrażana na Żytomierszczyżnie, jak władza motywuje nowych inwestorów.
Celami projektu na są 2016-2017 są: wsparcie administracji obwodowych i miejskich Ukrainy w wybranych miastach na Ukrainie w realizacji programu reform, w szczególności reformy samorządowej; wsparcie procesu decentralizacji przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności władzy centralnej; zrównoważony rozwój gospodarczy poprzez rozwój regionalny, małych i średnich firm i wzrost współpracy międzynarodowej; rozwój społeczeństwa demokratycznego poprzez zbliżenie administracji do obywatela i budowę przejrzystych struktur; zbliżenie Ukrainy z Unią Europejską i rozwój dobrosąsiedzkich stosunków Polski z Ukrainą poprzez współpracę administracji centralnej i samorządowej, współpracę gospodarczą i transfer dobrych praktyk; wsparcie polskiej gospodarki poprzez rozwój współpracy z Ukrainą.

Projekt polskiej pomocy rozwojowej jest zaplanowany do przeprowadzenia w siedmiu obwodach Ukrainy: żytomierskim (w tym ośrodki w Korosteniu, Owruczu, Ługinach jako kontynuacja współpracy PARP w 2014 i 2015 r.), czerkaskim, czernihowskim, tarnopolskim, kijowskim (w tym ośrodek w Białej Cerkwi), winnickim oraz lwowskim.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej.

Walentyna Jusupowa. Zdjęcie http://oda.zt.gov.ua, 08.10.16 r.