Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » Polscy dziennikarze z zagranicy pod opieką rodaków z Opola

Polscy dziennikarze z zagranicy pod opieką rodaków z Opola

Źródło: TVP OpoleW dniach 17-20 października w Opolu odbyło się I Forum Mediów Polonijnych, zorganizowane przez Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne „Polonia – Kresy”. Wydarzenie to zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Opola, Rektora Politechniki Opolskiej oraz Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

W Forum wzięli udział redaktorzy, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni mediów polonijnych z kilku krajów, m in. przedstawiciele takich tytułów jak kwartalnik „Scena Polska w Holandii”, pismo „Echa Polesia” z Białorusi”, „Głos Ludu” – gazeta Polaków w Republice Czeskiej, „Pepe TV” – polonijna telewizja w Niemczech, Belgii i Holandii, „Nasz Głos” – program radiowy z Łotwy, portal, gazeta i program telewizyjny „Słowo Polskie” z Ukrainy (Podole, Wołyń, Bukowina), berliński kwartalnik „Magazyn Polonia”, czasopismo wydawane w Belgii „Listy z daleka”, litewski kwartalnik „Znad Wilii” oraz dwutygodnik „Dziennik Kijowski”.

W ramach Forum uczestnicy prezentowali swoje media, wymieniali się doświadczeniami z kolegami z mediów polonijnych i polskich na Kresach, zarówno jak i z dziennikarzami z Opola, studentami, omawiali sprawy codzienne i zapraszali dziennikarzy do nawiązania współpracy oraz trzymania się razem.

Najczęściej w spotkaniach pojawiało się pytanie, w jaki sposób w dzisiejszych czasach zainteresować młodego odbiorcę do korzystania z mediów polonijnych w krajach zamieszkania czy też za granicą oraz co jaka jest przyszłość mediów polskich poza granicami ich historycznej Ojczyzny?

W ciągu czterech dni uczestnicy warsztatów zwiedzali Opole, uczestniczyli w spotkaniach w Urzędzie Miasta Opola, na Uniwersytecie Opolskim i Politechnice Opolskiej, w Miejskiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, w miejscowej Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej, odwiedzili Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Śląska Opolskiego, obejrzeli spektakle w Teatrze im. Jana Kochanowskiego i Teatrze Lalki i Aktora oraz złożyli wizytę w redakcjach opolskich mediów.

Najbardziej mnie poruszyła otwartość polonijnych dziennikarzy i ogromny trud organizatorów, którzy zapewnili dobre warunki, ciekawe spotkania, konferencje i debaty oraz niezwykłą promocję uroczego Opola.

Irena Rudnicka, 26.10.16 r.