Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Polscy dyplomaci z wizytą na winnickich uczelniach

Polscy dyplomaci z wizytą na winnickich uczelniach

Konsul generalny Tomasz Olejniczak czwarty od lewej, wicekonsul Wojciech Mrozowski - drugi od lewej wizytują DONNUKonsul Generalny, kierownik Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Tomasz Olejniczak w asyście wicekonsula Wojciecha Mrozowskiego odwiedzili w lutym Winnicki Uniwersytet Pedagogiczny oraz Doniecki Narodowy Uniwersytet im. Stusa, który po okupacji wschodu Donbasu został ewakuowany do stolicy Podola.

Na uczelni pedagogicznej polscy dyplomaci otworzyli wystawę „Chrzest 966: U źródeł Polski”. To mobilna ekspozycja, przygotowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Prezentuje ona znaczenie i przebieg chrystianizacji Polski. Ekspozycja została przetłumaczona przez placówkę na język ukraiński, dzięki czemu jest ona dostępna dla szerszego grona odbiorców. Osoby z wadami słuchu i wzroku mogą skorzystać z mobilnego dodatku, ułatwiającego dostęp do treści każdej z plansz wystawy.

Podczas uroczystego otwarcia ekspozycji, Konsul Tomasz Olejniczak przekazał Wydziałowi Historycznemu Uniwersytetu kilkanaście egzemplarzy książki „Polska – zarys historii”, wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej w języku ukraińskim.

Kolejną wizytę szef polskiej placówki dyplomatycznej w Winnicy wykonał do  Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stusa, gdzie spotkał się z jego kierownictwem. W trakcie wizyty doszło do rozmów z władzami uczelni oraz przekazania literatury polskiej oraz polskich filmów Klubowi Polskiemu, który został otwarty na uczelni w maju 2016 r. i działa pod opieką doktora filologii Włodzimierza Mozgunowa.

Słowo Polskie na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 09.02.17 r.

 

Konsul Generalny Tomasz Olejniczak oraz wicekonsul Wojciech Mrozowski rozmowiają z władzami Donieckiegu Uniwersytetu im. Stusa w Winnicy


Na Uniwersytecie Pedagogicznym została otwara wystawa „Chrzest 966: U źródeł Polski”


Rektor Natalia Kowalenko oraz dziekan Wydziału Historycznego w asyście polskich dyplomatów