Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć!

Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć!

Takie hasło napotykamy, odwiedzając witryny internetowe dyplomatycznych placówek Rzeczypospolitej Polskiej. 12 czerwca Polacy z Wołogdy za pośrednictwem regionalnej organizacji „Polonia” mieli możliwość odbyć rozmowę z konsulem najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej (położonej 800 kilometrów na północ – w Sankt-Petersburgu).

Długą podróż na północny zachód Rosji w celu spotkania się z rodakami, przeważnie potomkami polskich zesłańców odbyła konsul Lucyna Morawska-Uhryn. Przed rozmową z nimi przeprowadziła krótką lekcję na temat znaczenia Karty Polaka dla osób polskiego pochodzenia na terenach byłego ZSRS oraz wyraziła pełne poparcie polskiej placówki dyplomatycznych dla etnicznych Polaków w tym kraju.

W rozmowie z konsulem wzięło udział dziewięć osób. Część z nich miała potwierdzone polskie pochodzenie – Antoni Lutyński, Natalia Ozięmbłowska, Łarysa Basowa, Michał Wojtacki oraz Anatol Cykaluk. Reszta posiadała zaświadczenia o aktywnym udziale w życiu polskiej wspólnoty miasta Wołogda, w przeciągu trzech lat pracowali na rzecz odrodzenia kultury i tradycji polskich w Wołogdzie.

Brak dokumentów każdy tłumaczył na swój sposób. – Babcia i dziadek byli zmuszeni do spalenia dokumentów, żeby uratować rodzinę przed represjami – mówią Walentyna Sedunowa oraz Sergiej Bagnicz. – Dokumenty znajdowały się w archiwach do określonego roku, potem gdzieś zniknęły – mówi Andrzej Mulewski. Nic dziwnego, że przez stosunek sowieckich władz do polskiej mniejszości, sytuacja dla wielu Polaków była bardzo tragiczna.

Takie spotkanie dla członków wołogodzkiej „Polonii” zorganizowano po raz pierwszy, i, w czym jest przekonany jej prezes Anatol Cykaluk, nie po raz ostatni.

Polska organizacja w Wołogdzie zaplanowała na przyszłość przeprowadzić szereg innych przedsięwzięć, skierowanych na poznawanie historii, kultury i tradycji Polski. W następnym roku szkolnym oprócz dwóch istniejących grup nauki języka polskiego ma powstać trzecia, złożona z nowych członków „Polonii”. Z pomocą przychodzą także internetowe kursy z języka polskiego, proponowane przez KG RP w Sankt Petersburgu przy współpracy z Polskim Instytutem w Rosji. Dla najmłodszych członków „Polonii” istnieją specjalne dziecięce warsztaty, podczas których dzieci uczą się języka polskiego razem z rodzicami.

Podczas pobytu w Wołogdzie Pani konsul odwiedziła miejsce, gdzie znajduje się tablica, poświęcona Józefowi Konradowi Korzeniowskiemu i monumentom na Gorbaczowskim cmentarzu, gdzie chowano Polaków, zesłanych do Wołogdy w XVIII – XIX w. Od 2014 roku sukcesywnie rozwija się projekt „Moja Mała Ojczyzna”, skierowany na badanie i opiekę nad podobnymi miejscami pochówku przodków. – Dużo pracy w to włożyliśmy, ale jeszcze więcej roboty jest przed nami – mówi koordynator projektu Natalia Ozembłowska. Razem z Panią konsul na mogiłach Polaków złożono kwiaty i zapalono znicze.

Wołogda jest miastem, posiadającym 224 zabytki historii, architektury i kultury, 128 z nich znajduje się pod opieką państwa. Ta metropolia jest jedną z największych w północno-zachodniej części Rosji.
Dzień później wołogodzkich Polaków odwiedził Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu Piotr Marciniak. Podczas uroczystego obiadu polski dyplomata przywitał członków „Polonii” z udanym „zaliczeniem” rozmowy na Kartę Polaka i życzył dalszego rozwoju w dziedzinie krzewienia kultury i tradycji przodków.

Anatol Cykaluk, 21.06.15 r., KZ