Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » Polityka wschodnia i wsparcie Polaków za granicą wśród priorytetów polityki zagranicznej Polski na rok 2017

Polityka wschodnia i wsparcie Polaków za granicą wśród priorytetów polityki zagranicznej Polski na rok 2017

Źródło: abc.wiadomosci.gazeta.plZapytany przez dziennikarzy Frondy na temat założeń polskiej polityki zagranicznej na rok 2017 prof. Karol Karski (europoseł PiS) wśród priorytetów wymienił m.in. wsparcie dla dalszej demokratyzacji Ukrainy i Białorusi oraz dalsze wspieranie Polaków mieszkających poza granicami historycznej ojczyzny, m.in. na „terenach, które znalazły się poza Polską w wyniku przesunięć terytorialnych po II wojnie światowej”.

– Wsparcie dla Białorusi i Ukrainy jest jednym z naszych priorytetów. Jesteśmy zainteresowani utrzymaniem niepodległości tych państw. Najlepiej kiedy są to państwa demokratyczne, gdyż są wtedy bardziej stabilne, ale każda Białoruś i każda Ukraina jest lepsza, niż gdyby to miały być zachodnie gubernie Federacji Rosyjskiej. Będziemy więc udzielać wsparcia dla państwowości tych krajów – mówił prof. Karski.

Według europosła Prawa i Sprawiedliwości podstawowym zadaniem będzie, biorąc pod uwagę konflikt na Wschodzie, zabezpieczenie bezpieczeństwa Polski w obecnych warunkach w kilku wymiarach – politycznym, militarnym, gospodarczym i energetycznym.

– Polska jest nastawiona na wspieranie Polaków mieszkających zagranicą, wśród nich także tych, którzy nie z własnej woli znaleźli się poza naszym krajem w wyniku przesunięć terytorialnych po II wojnie światowej. Chcemy utrzymywać z nimi kontakty, wspierać ich, bo są to tacy sami Polacy, jak i my – Karol Karski „ograniczył” tereny, należące niegdyś do Polski do granic II RP, pomijając setki tysięcy Polaków, mieszkających na terenach okupowanej przez bolszewików centralnej części Ukrainy.

Pozbawienie rodaków opieki historycznej ojczyzny po Traktacie Ryskim rozwiązało ręce bolszewikom, którzy bez żadnych zahamowań zaczynając od lat 20. kierowali na zesłania do łagrów polskich księży, inteligencję i zwykłych robotników a później – taki los spotkał całe polskie wsie na wschodzie. Największy terror wobec Polaków na Ukrainie rozpoczął się w latach 1937-1938, kiedy w ramach specjalnych akcji NKWD zamordowano ponad 100 tys. osób polskiego pochodzenia na Podolu, Wschodnim Wołyniu i innych regionach Ukrainy.

Słowo Polskie na podstawie informacji fronda.pl, 05.01.16 r.