Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Polak – to brzmi dumnie!

Polak – to brzmi dumnie!

W ramach projektu „Szkoła lidera polonijnego „Ja – Lider”, który odbywa się pod egidą Fundacji „Wolność i demokracja”, 10 listopada w Żytomierzu został realizowany mini-projekt „Jestem Polakiem – to brzmi dumnie!”.

Udział w nim wzięli słuchacze kursów języka polskiego, które działają przy Studenckim Klubie Polskim. W organizację projektu zaangażowały się osoby, którzy wcześniej brały udział w II etapie Szkoły Lidera Polonijnego „Ja – Lider”, poprzednia faza którego miała miejsce w sierpniu 2016 roku w Polsce.

Celem realizacji naszego projektu była aktywizacja środowiska młodzieżowego poprzez poszerzenie wiedzy o Polsce, uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej, kultywowanie języka polskiego.

Podczas aktywnej fazy projektu „Jestem Polakiem – to brzmi dumnie!” mówiliśmy o wybitnych Polakach, którzy przyczynili się do stanowienia i rozwoju Polski jako Państwa, m.in.: Janie Pawle II, Stefanie Batorym, Adamie Mickiewiczu, Henryku Sienkiewiczu, Fryderyku Chopinie, Mikołaju Koperniku, Andrzeju Wajdzie.

Na początku naszego spotkania organizatorzy – Anna Czerkes i Walentyna Szyszuk, przedstawiły referaty o znanych Polakach. Dalej, uczestnikom zaproponowano obejrzenie krótkich filmów z informacją o życiu, twórczości i działalności znanych Polaków.

Druga część projektu przewidywała podzielenie się na grupy. Każda z grup, miała za zadanie przygotowanie wizualizacji o wybranych Polakach. Na zakończenie projektu, każda grupa zaprezentowała swoją praca z krótką informacją o nich. Każdy uczestnik otrzymał drobne upominki. Ogólnie w projekcie wzięło udział 20 uczestników.

Dziękuję wszystkich tym, kto uczestniczył w projekcie oraz organizatorom: organizacji „Studencki Klub Polski” w Żytomierzu i Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Walentyna Szyszuk, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 16.11.16 r.