Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Polacy z Szarogrodu wierni tradycjom przodków

Polacy z Szarogrodu wierni tradycjom przodków

Murafa - tablice memorialne ofiar Wielkiego GłoduObchody majowych świąt Polaków w rejonie szarogrodzkim miały różny przebieg i charakter: religijny i patriotyczny.

W ostatni czwartek kwietnia, w przededniu majowej procesji i modlitwy na cmentarzu, uczniowie młodszej grupy języka polskiego udali się z nauczycielką na miejscowy cmentarz katolicki. Znajduje się tu grób polskiego księdza infułata Antoniego Chomickiego, który był proboszczem parafii w Murafie i Szarogrodzie. W trudnych czasach był więźniem Workuty i obrońcą kościoła na Podolu. Pamięć o nim jest wciąż żywa wśród najstarszych mieszkańców Murafy. Najmłodsi parafianie oddali mu hołd modląc się po polsku i zapalając białe i czerwone znicze.

Następnie udali się do tablic memorialnych poświęconych Polakom – ofiarom Wielkiego Głodu. Po wysłuchaniu krótkiej informacji, po modlitwie, złożyli pod tablicą piękny kosz kwiatów i z zainteresowaniem przystąpili do poszukiwania nazwisk swoich przodków.

3 maja w szarogrodzkim punkcie nauczania języka polskiego spotkała się na uroczystej lekcji wielopokoleniowa grupa Polaków. Uczestnicy zajęć otrzymali wiele informacji o historii Polski oraz dobrych momentach w historii stosunków polsko – ukraińskich. Przedstawicielki organizacji na Centralne Obchody 95 Rocznicy Polsko-Ukraińskiego Sojuszu 1920 roku w Winnicy przedstawiły swoje wrażenia i przywiezione stamtąd materiały .

Po części oficjalnej, przy kawie rozwinęła się dyskusja o potrzebach i możliwościach działania ludzi zrzeszonych w Szarogrodzkiej Rejonowej Społecznej Organizacji im. J. Zamoyskiego na rzecz miejscowych Polaków. Zebrani docenili wkład pracy prezesa Pawła Bajdackiego, który był inicjatorem powstania organizacji.

Dokonano też próby podsumowania trzech lat współpracy organizacji z nauczycielką skierowaną do pracy w Szarogrodzie przez ORPEG. Ocena wypadła pomyślnie. W ostatnich dwóch latach, zwłaszcza po otrzymaniu dofinansowania w programie „Biało-czerwone ABC…” od Fundacji Wolność i Demokracja, działalność stowarzyszenia bardzo się ożywiła.

Uczestnicy kursów języka polskiego mieli możliwość uczestniczenia w wielu różnorodnych przedsięwzięciach, których celem było poszerzanie wiedzy z zakresu historii, języka i kultury polskiej.

Urszula Zakrawacz, 10.05.15 r.