Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Polacy z Kamieńca Podolskiego od sierpnia mają własną siedzibę

Polacy z Kamieńca Podolskiego od sierpnia mają własną siedzibę

W Kamieńcu Podolskim od 25 lat działa nieprzerwanie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe. Dzięki staraniom proboszcza katedry kamienieckiej ks. Romana Twaroga, wiceprezesa Stanisława Nagórniaka oraz polskiego konsulatu w Winnicy 1 sierpnia 2015 roku w podziemiach Domu Biskupiego uroczyście otwarto siedzibę Stowarzyszenia.

Jak wyjaśnił Stanisław Nagórniak, który zajmuje się przede wszystkim sferą organizacyjną i kulturalną, ma to być miejsce spotkań młodzieży, członków zarządu Stowarzyszenia. Będą się tam również odbywały próby zespołu wokalnego „Kwiat na kamieniu”. Dzięki wsparciu finansowemu konsulatu i parafii pomieszczenie po dawnej kotłowni zostało gruntownie wyremontowane i wyposażone w polskie książki oraz sprzęt audiowizualny, z którego będą mogli korzystać wszyscy chętni, oglądając na przykład polskie filmy. W lokalu może przebywać swobodnie ok. 30 osób, tyle też znajduje się tam krzeseł.

Podczas uroczystości otwarcia lokum, które poświęcił ks. bp Leon Dubrawski, odbyło się wręczenie Kart Polaka oraz dyplomów naszym rodakom z Kamieńca. Obecny na uroczystości ks. Roman Twaróg skonstatował, iż Karta Polaka to nie tylko prawa, ale i obowiązki. Powinnością wszystkich, którzy ją otrzymali jest bycie wiernym prawdzie oraz sumieniu. Wartość takich ludzi jest największa i to właśnie oni będą budować przyszłość Polski i Ukrainy.

Obchody uświetniły występy artystyczne miejscowej młodzieży, poczęstunek oraz projekcja filmu z pobytu dzieci na obozie w Tarnowie. Sergiusz Borkowski z Polskiego Stowarzyszenia Naukowców przybliżył historię Powstania Warszawskiego i przypomniał, że to właśnie 1 sierpnia 1944 roku w „godzinę W” wybuchły walki przeciwko Niemcom.

Stanisław Nagórniak bardzo serdecznie podziękował ks. Twarogowi za moralną, fizyczną i finansową pomoc w otwarciu lokum, a także wszystkim którzy w jakimkolwiek zakresie do tego się przyczynili.

Przemysław Harupa, 01.09.15 r.

{morfeo 952}

{youtube}{/youtube}