Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Polacy w Żytomierzu uroczyście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości

Polacy w Żytomierzu uroczyście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości

Msza święta w intencji Ojczyzny, działania edukacyjne i artystyczne, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci, śpiewanie pieśni patriotycznych, Stoisko Niepodległościowe złożyły się na bogaty program uroczystości.

Ich organizatorem był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Centrum Edukacyjno-Oświatowy KUL. W uroczystościach wzięli udział przedstawicieli władzy, dyplomaty RP, duchowieństwo prezesi i działacze organizacji polskich i młodzież.

W niedzielę 14 listopada w katerze św. Zofii odbyła się, jak co roku, msza święta w intencji ojczyzny, którą celebrował ks. dziekan Witalij Bezszkury. Polacy na Ukrainie, którzy nie tylko walczyli o Polskę wolną i niepodległą, ale do Boga zanosili swe prośby, modląc się: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. To właśnie w kościele śpiewane były polskie pieśni nie tylko religijne, ale i patriotyczne, żeby podtrzymać ducha polskości, czym szczególnie może szczycić się i chlubić nasze miasto – Żytomierz.

Z okazji święta Niepodległości Polski gratulację i życzenia złożyli sekretarz Żytomierza Wiktor Klimiński oraz kierownik Wydziału ds. Religii i Mniejszości Narodowych Obwodowej Administracji Państwowej Aleksander Piwowarski.
Pułk. Agnieszka Malczewska nawiązała do wielkiej historii Żytomierza w dziejach walki o niepodległość, 3 maja 1920 r. sto jeden lat temu w tej samej katedrze została odprawiona msza, w której uczestniczyli Naczelny Wódz Józef Piłsudski oraz polscy i ukraińscy żołnierze, którzy później poszły na walkę z bolszewikami i zdobyli Kijów. „Ale niepodległość nie była nadana narodu, za niepodległość Polacy walczyli i oddali życie”- powiedziała.

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że świętujemy 103. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę i 30. Rocznicę Niepodległości Ukrainy wspólnie, nie zależnie od pochodzenia. Razem walczyliśmy o odzyskanie niepodległości w 1920 r. tak teraz bronimy swoje granice od wspólnego wroga. Warto nadmienić, że Polska pierwsza wyznała niezależność Ukrainy.

Po mszy, zgodnie z tradycją odśpiewano hymny narodowe Polski i Ukrainy oraz Rotę. Do śpiewu włączyli się wszyscy zebrani. Przy Stoisku Niepodległościowym każdy dostał kokardę narodową, czyli kotylion w barwach biało-czerwonych, maseczki, upominki nie zabrakło tradycyjnych rogali święto Marcińskich oraz przygotowano poczęstunek.

Polacy i goście uczcili wielkich rodaków złożeniem wiązanek biało-czerwonych kwiatów i zapaleniem zniczy w miejscach ich upamiętnień: pod pomnikiem św. Jana Pawła II, przy tablicach pamiątkowych Ignacego Jana Paderewskiego i Jarosława Dąbrowskiego. Z udziałem Konsula Generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego – na Cmentarzu Polskim na grobie rodziców Paderewskiego Jana i Anny z Tańkowskich oraz mogile nieznanego żołnierza, którzy zginęli w 1920 r.

W uroczystościach wzięli udział Zasłużeni dla Kultury Polskiej: prezes Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny Mirosława Starowierow, prezes Asocjacji Polskiej Młodzieży na Żytomierszczyźnie Maria Piwowarska, kierownicy zespołów Irena Świtelska, Jadwiga Poliszczuk, Olga Kolesowa; prezes Lekarzy Polskich na Żytomierszczyźnie Roman Wonsowicz, oraz nauczyciele Wiktoria i Natalia Zubarewy, Andrzej Piotrowicz i młodzież.

Przeprowadzone zostały lekcje z historii Polski dla uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego, poświęcone odzyskaniu Niepodległości przez Polskę. Cieszyły się również popularnością warsztaty z wyrobienia kokard polskich, każdy z uczestników wykonał samodzielnie kokardę narodową.

Warto nadmienić, że z ekipą TVP Polonia i redaktor Grażyną Orłowską Sondej uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, Korosteński Związek Polaków na Ukrainie, Asocjacja Polskiej Młodzieży na Żytomierszczyźnie oraz 710 Drużyna Wędrownicza KEDYW im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Legnicy złożyli wieńce i zapalili znicze na mogiłach polskich żołnierzy w Nowym Dorochyniu, Rudni Baranowskiej i Susłach.

Z nami modlili się prawosławny ksiądz w Nowy Dorochiń Iwan Gołub oraz ksiądz katolicki z Korostenia Witalij Konewśki, Maria i Aleksandr Piwowarscy, Wanda Laskowska oraz inni.

Od 2013 roku staramy się o powstanie pomników bohaterom. Postawione zostały krzyże, sprzątamy miejsce pamięci. Mam wielką nadzieję że uda się nam to zrobić wspólnie z Państwem!

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu są tradycyjnym przedsięwzięciem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, które pokazuje łączność narodów polskiego i ukraińskiego.
„Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja” realizowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

Wiktoria Laskowska, Tetiana Petrowska, 3 grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code