Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Polacy w mieście partnerskim Żmerynce

Polacy w mieście partnerskim Żmerynce

W dniach 14-17 czerwca br. delegacja samorządowa na czele z burmistrzem Sędziszowa Małopolskiego Bogusławem Kmieciem i przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Kiebałą, przedstawicielką starostwa ropczycko-sędziszowskiego Dorotą Sędłak i radnym wojewódzkim Jackiem Magdoniem, odwiedziła miasto partnerskie Sędziszowa Małopolskiego Żmerynkę na Ukrainie. Podczas wizyty podpisano memorandum o pogłębieniu współpracy pomiędzy miastami.

Wizyta była następstwem podpisanej 28 lutego br., podczas uroczystej sesji sędziszowskiej Rady Miasta, umowy z pierwszym w historii Sędziszowa Młp. miastem partnerskim. Z propozycją podpisania takiej umowy zwrócił się w październiku 2015 r. burmistrz Anatol Kusznir.

Żmerynka jest miastem z głębokimi kresowymi tradycjami, jest to miejsce warte odwiedzenia, tak samo, jak pobliski Bar, Winnica, Brahiłów, Tulczyn i położone 100 kilometrów na południe Kamieniec Podolski i Chocim. Żmerynka, słynie z pięknego dworca kolejowego, jest także miejscem urodzenia Jana Brzechwy, poety, autora bajek i wierszy dla dzieci.

Podpisane podczas wizyty sędziszowskiej delegacji memorandum jest kontynuacją realizacji umowy, uściślające współpracę w różnych kierunkach. Obydwie strony zobowiązały się, że będą dążyły do realizacji wspólnych projektów z funduszy Unii Europejskiej i będą też wspierać współpracę pomiędzy pozarządowymi organizacjami i stowarzyszeniami.

– Na miejscu zobaczyliśmy potencjał kulturowy Żmerynki, zaplecze oświatowe, a także miejscowe inwestycje. Na przełomie sierpnia i września br., w ramach wymiany kulturowej, w naszym mieście będzie gościł zespół „Żmeryński dixi-land”. Planowane są też wizyty tematyczne, które z pewnością przyczynią się do skutecznego realizowania podpisanego porozumienia – mówił burmistrz Bogusław Kmieć.

Anna Olech, UM w Sędziszowie Małopolskim, zdjęcia: http://sedziszow-mlp.pl,  22.06.16 r.