Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Polacy uczą ukraińskich partnerów w Winnicy – jak oszczędzać energię i krzewić język ojczysty

Polacy uczą ukraińskich partnerów w Winnicy – jak oszczędzać energię i krzewić język ojczysty

Po opublikowaniu na łamach „Słowa Polskiego” artykułu, opowiadającego o udanej realizacji projektu, polegającego na wyposażeniu szarogrodzkiej i murafskiej placówek edukacyjnych w kolektory słoneczne dla nagrzewania ciepłej wody, zarząd Stowarzyszenia „Kresowiacy” na czele z Jerzy Wójcickim razem z dyrekcją winnickiej Szkoły „Aist” zdecydowali się na złożenie wniosku do Ambasady RP w celu dofinansowania podobnego projektu w Winnicy.

Obiektem, który wybrano dla zamontowania kolektorów słonecznych, stała się miejscowa szkoła „Aist” (ul. Junosti 9). Wybór tej właśnie placówki edukacyjnej motywowany był statusem tej szkoły, która jako jedna z nielicznych szkół ogólnokształcących na Ukrainie może poszczycić się patronatem UNESCO. Kadra pedagogiczna tej szkoły oraz uczniowie uczestniczą w licznych programach międzynarodowych, a szkolny system edukacji mocno różni się tutaj od ogólnie przyjętego na Ukrainie. Uczniami szkoły „Aist” są m.in. dzieci  polskich dyplomatów i pracowników zagranicznych firm, posiadających swoje oddziały na terenie Winnicy i Podola oraz członków miejscowych polskich organizacji społecznych. Poza tym szkoła „Aist” od lat współpracuje z polską organizacją „Kresowiacy”, udzielając jej wolnych pomieszczeń dla przeprowadzenia zajęć z języka polskiego dla ponad 80 uczniów w różnym wieku i poziomie wiedzy.

Na początku kwietnia 2014 roku przed złożeniem projektu do Ambasady RP  w Kijowie i przeprowadzonych konsultacjach z konsulami Wojciechem Mrozowskim i Damianem Ciarcińskim z KG RP w Winnicy, zarząd SP „Kresowiacy” i dyrekcja Szkoły „Aist” zaprosili do Szkoły przedstawiciela kijowskiej firmy „Apogej”, która zajmowała się instalacją kolektorów słonecznych i bojlerów polskiej produkcji „Hewalex” w Murafie i Szarogrodzie. Po wizycie inżyniera Jurija Świdelskiego, został sporządzony projekt techniczny oraz opis merytoryczny planu i złożony w postaci wniosku do Ambasady RP.

Kilka miesięcy później inicjatorzy projektu otrzymali pozytywny sygnał od Bartosza Musiałowicza z polskiej Ambasady o zaakceptowaniu wniosku przez MSZ. Pan Musiałowicz koordynował dalsze wcielenie w życie instalacji kolektorów i remontu gabinetu polonistyki. Nowy gabinet pojawił się w miejscu pustej połowy korytarza na piętrze i później przy współpracy także z pozarządową Fundacją „Wolność i Demokracja” stał się jedną z najbardziej nowoczesnych klas języka polskiego na Podolu.

We wrześniu 2014 roku ruszyły prace remontowe przy gabinecie polonistyki. Już po 10 października nowa klasa została oddana do użytku i po wyposażeniu w meble i sprzęt od razu była wykorzystywana dla celów polskiego szkolnictwa. Po podpisaniu odpowiedniego protokołu przez wszystkie strony, potwierdzającego zakończenie prac nad pierwszą częścią projektu, kijowska firma „Apogej” przystąpiła do montowania kolektorów słonecznych i bojlerów w kotłowni i przedszkolu w szkole „Aist”. W pierwszej połowie listopada wszystkie prace zostały ukończone i w obecności konsula Damiana Ciarcińskiego inżynier z „Apogeja” zaprezentował pracę systemu nagrzewania wody w prawym i lewym skrzydle Szkoły „Aist”. Jak funkcjonują kolektory oraz  w na ile komfortowych warunkach uczą się języka polskiego uczniowie Sobotnio-Niedzielnej Szkoły im. Grocholskich i uczniowie szkoły „Aist” przekonała się 11 listopada także małżonka Ambasadora RP w Kijowie Hanna Litwin, która odwiedziła szkołę „Aist” i wysłuchała przy okazji kilku piosenek w wykonaniu zespołu „Kresowiaczki”, działającego przy Stowarzyszeniu.

Po podpisaniu ostatniego protokołu prace nad projektem sukcesywnie zakończono i uczniowie Szkoły „Aist” oraz Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. Grocholskich, działającej przy SP „Kresowiacy” mogli korzystać w pełni z gabinetu polonistyki i ciepłej wody, nagrzewanej przy pomocy energii słonecznej.

Zrealizowany projekt z wyposażenia Szkoły „Aist” w kolektory słoneczne i remontu klasy języka polskiego służy promocji polskiego przemysłu, bowiem wszystkie wykorzystane podzespoły w zamontowanym systemie nagrzewania wody przy pomocy energii słońca były wyłącznie produkcji polskiej oraz promocji kultury i języka polskiego. Wskutek zwiększenia zainteresowania do języka polskiego w Szkole „Aist” dyrekcja placówki rozważa wprowadzenie polskiego, jako drugiego języka nauczania a absolwenci szkoły coraz częściej patrzą w stronę Polski, jako kraju, gdzie można studiować i zdobywać dobre wykształcenie.

W Winnicy od 2010 roku działa Konsulat Generalny RP w Winnicy. Cieszy się szacunkiem wśród przedstawicieli wszystkich szczebli władz a po realizacji projektu MSZ w Szkole „Aist” oraz innych miastach obwodu winnickiego, zarówno, jak i Ambasada RP w Kijowie są postrzegane jako przedstawicielstwa kraju, który inwestuje nie tylko w teraźniejszość, ale także w przyszłość – energooszczędne technologie nie tylko u siebie, ale także wspiera w tej dziedzinie biedniejsze, przechodzące transformacje państwo ukraińskie.

Projekt „Unowocześnienie   szkoły  „Aist” w Winnicy poprzez wykorzystanie energii słonecznej do zwiększenia efektywności systemu ogrzewania oraz wyremontowanie gabinetu polonistyki” został dofinansowany ze środków polskiej pomocy rozwojowej – 2014.

Słowo Polskie, 30.01.15 r.

Montaż kolektorów słonecznych w winnickiej Szkole „Aist”
 

Przekształcenie pustej części korytarza w Szkole „Aist” w gabinet polonistyki