Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Polacy i Ukraińcy wspólnie ratują winnickie Mury

Polacy i Ukraińcy wspólnie ratują winnickie Mury

Winnickie organizacje społeczne oraz potomkowie fundatorów kościoła dominikanów (obecnie prawosławny sobór) w Winnicy dołączyli się do ratowania Murów.

20 listopada metropolita winnicki i barski cerkwi prawosławnej moskiewskiego patriarchatu Symeon spotkał się z kierownikami organizacji społecznych „Historia Winnicy” Oleksandrem Fedoryszynem oraz „Kresowiacy” – Jerzym Wójcickim w celu omówienia planów stosownie koordynacji wysiłków w renowacji XVIII-wiecznego zespołu architektonicznego Mury, integralną częścią którego jest były dominikański kościół, przekazany w XIX w. przez carskie władze cerkwi prawosławnej.

Dzisiaj w byłym katolickim kościele, ufundowanym przez rodzinę Grocholskich, funkcjonuje prawosławny Sobór Przemienienia Pańskiego.  Przez brak funduszy na utrzymanie zabytku w należytym stanie istnieje ryzyko zawalenia się części ściany Murów (tak od XVII wieku nazywano kompleks jezuicko-dominikańskich klasztorów w Winnicy).

W 2013 roku wspólnocie parafialnej Soboru prawosławnego władze przekazały całość pomieszczenia poklasztornych, razem z warownymi murami, klasztorną koniusznią oraz wieżę narożną na rogu ulic Osypenko i Wołodarskiego. Te pomieszczenia znajdują się w awaryjnym i bardzo zaniedbanym stanie. Na początku 2015 roku proces rujnacji nabrał tempa, szybko zaczęły się zwiększać pęknięcia w unikatowej wieży. W związku z tym nowi gospodarze (wspólnota parafialna) poczyniła pierwsze kroki w kierunku ratowania zabytku – wywiozła setki ton śmieci, które wywierały naciski na wieże ze strony wewnętrznej. Równolegle podpisano umowę z kijowską „UkrNDIprojektrestauracją”, która zobowiązała się przygotować niezbędną dokumentację dla rozpoczęcia prac renowacyjnych. Dzięki temu proces rujnacji udało się na razie powstrzymać. Niestety na dalsze prace pieniędzy brak.

Od samego początku do szczytnej idei ratowania popolskiego zabytku oprócz kurii eparchialnej i wspólnoty parafialnej dołączyła się organizacja społeczna „Historia Winnicy”. Na czele z Oleksandrem Fedoryszynem historycy i krajoznawcy zabrali się za promowanie tematu renowacji Murów i poszukiwanie środków dla realizacji tego pomysłu. Do „Historii Winnicy” dołączyli się członkowie Stowarzyszenia „Kresowiacy”. Oni razem zwrócili się do potomków Grocholskich, mieszkających obecnie w Warszawie po pomoc materialną.  Henryk Grocholski przekazał kurii eparchialnej 1000 Euro na cele sporządzenia dokumentacji projektowej, niezbędnej dla renowacji południowej części zabytku.

Metropolita Symeon godzi się na przekształcenie wieży i podwórka w Murach na filię Muzeum Krajoznawczego, w której można będzie podziwiać średniowieczne fundamenty (prawdopodobnie drewnianego kościoła dominikanów). W swoim liście potomek fundatorów dominikańskiego klasztora napisał, że on, podobnie, jak i przodkowie też stara się sprzyjać rozwojowi życia duchownego, w tym – budownictwie  kościołów i cerkwi.

Prawosławny metropolita podziękował polskiemu dobroczyńcowi za wsparcie dla zachowania dziedzictwa kulturowego w Winnicy oraz wyraził nadzieję, że Mury staną się równie rozpoznawalną wizytówką miasta, jak i były kościół dominikanów – dziś Sobór Przemienienia Pańskiego.

Słowo Polskie, ilustracje: Wspólnota „Historia Winnicy”, na podstawie informacji kurii winnickiej eparchii UPC MP, 22.11.15 r.