Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Pogrzeb żołnierzy WP poległych w okresie kampanii wrześniowej w Mościskach

Pogrzeb żołnierzy WP poległych w okresie kampanii wrześniowej w Mościskach

Fundacja „Wolność i Demokracja” zaprasza na pogrzeb żołnierzy Wojska Polskiego poległych w trakcie walk o Lwów we wrześniu 1939 roku. Uroczystość odbędzie się w dniu 4 listopada br. w Mościskach (obwód Lwowski).

W jej trakcie pochowanych zostanie pierwszych 100 żołnierzy WP. Docelowo będzie to największa wojskowa kwatera żołnierzy września poległych na Ukrainie, w której spocznie ok pół tysiąca poległych.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00 (12.00 czasu polskiego) w kościele diecezjalnym w Mościskach. Msze Świętą odprawi Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, następnie nastąpi przemarsz w procesji na cmentarz rzymskokatolicki w Mościskach i uroczystość pogrzebu. W uroczystości udział wezmą – wiceminister obrony narodowej RP – p. Maciej Jankowski, polscy i ukraińscy parlamentarzyści, przedstawiciele lwowskich władz obwodowych, polskie organizacje z Ukrainy, przedstawiciele rodzin dwóch zidentyfikowanych żołnierzy, pododdział kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Dziennikarzy zainteresowanych wyjazdem na uroczystość prosimy o kontakt: Fundacja Wolność i Demokracja, p. Olga Semeniuk (koordynator projektu), tel. 22 628 85 05 lub 792421 477.
Ewentualne dodatkowe informacje dot. projektu: p. Michał Dworczyk (Prezes Fundacji WiD) tel. 601677234.

Organizatorami uroczystości są: Fundacja Wolność i Demokracja oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Żołnierze, którzy zostaną pochowani 4 listopada br. w Mościskach zostali odnalezieni w ramach projektu „Strażnicy Narodowej Pamięci”. Projekt ten  – poszukiwań obrońców Lwowa z 1939 roku –jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja od 2013 roku we współpracy z Konsulatem RP we Lwowie, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz polskimi środowiskami z Ukrainy.

Jego celem jest lokalizacja i inwentaryzacja jak największej liczby pochówków żołnierzy polskich. W następnej kolejności weryfikacja archeologiczna, a w przypadku jej pozytywnego zakończenia – ekshumacja szczątków. Kolejnym etapem projektu jest utworzenie kwatery wojskowej na cmentarzu rzymskokatolickim w Mościskach.

Niezwykle istotnym elementem projektu jest jego wymiar edukacyjny. W zbieraniu relacji i poszukiwaniach miejsc pochówku uczestniczyła młodzież polska ze Lwowa oraz studenci z uczelni w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Kwestia pochówków żołnierzy WP, poległych we wrześniu 1939 r. na terenie obecnej Ukrainy Zachodniej, nie była nigdy przedmiotem działań kompleksowych ze strony polskiej. Według danych szacunkowych Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na terenie zachodnich obwodów Ukrainy, głównie obwodu lwowskiego, we wrześniu 1939 r. mogło zginąć od 1000 do 1500 żołnierzy WP z terenu całej II RP. Niestety, do dzisiaj znakomita większość poległych spoczywa w miejscach walk z września 1939 r., a więc w nieoznakowanych mogiłach na terenie miast, miasteczek i wsi obecnej Ukrainy Zachodniej, a także na terenie pól uprawnych, kompleksów leśnych itp. Projekt jest przedsięwzięciem wielowymiarowym, składają się nań działania, które można podzielić na następujące etapy:

• Kwerenda źródłowa
• Poszukiwanie i inwentaryzacja miejsc pochówku
• Weryfikacja archeologiczna
• Ekshumacja szczątków żołnierzy
• Próba identyfikacji i odnalezienia krewnych
• Utworzenia kwatery wojskowej żołnierzy 1939 r.

Słowo Polskie, na podstawie informacji WiD, 02.11.15 r.