Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Połamania pióra na olimpiadzie krajowej!

Połamania pióra na olimpiadzie krajowej!

Zdjęcie z ubiegłorocznej Regionalnej Olimpiady z Języka Polskiego w ChmielnickimW dniach 14-15 lutego 2014 roku w Chmielnickim odbyła się edycja XXIII Regionalnej Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego, w której wzięła udział młodzież szkolna z Winnickiego Okręgu Konsularnego.

Głównym organizatorem olimpiady była prezes Chmielnickiego Oddziału Związku Nauczycieli Polskich Ukrainy, pani Julia Sierkowa. Do konkursu przystąpili uczniowie ogólnokształcących szkół, którzy uczyli się literatury i języka polskiego zarówno w szkołach sobotnich, jak też na różnego rodzaju kursach językowych. W olimpiadzie wzięło udział 23 osoby: z Chmielnickiego, Żytomierza, Berdyczowa, Szepetówki, Starokonstantinowa, Szarowieczki, Gródka Podolskiego, Nietiszyna oraz innych miejscowości. Komisji przewodniczył znany polonista dr Jerzy Kowalewski. Członkami komisji były też dr Irena Saszko oraz mgr Katarzyna Pidhajecka.

Olimpiadę otworzył Konsul Generalny RP we Winnicy Krzysztof Świderek, a także „nowy” kierownik wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie konsul Krzysztof Rosiński wraz z małżonką. Ze względu na to, że olimpiada odbyła się w Dniu wszystkich zakochanych, czyli św. Walentego, zacni przedstawiciele dyplomacji polskiej poczęstowali zarówno uczestników, jak też komisję słodyczami. Właśnie konsulowie otworzyli opieczętowane koperty z zadaniami i życzyli uczestnikom tradycyjnego złamania pióra.

Pierwsza część olimpiady miała charakter pisemny i składała się z trzech części: rozumienia ze słuchu, testu gramatycznego oraz rozprawki.

Następnego dnia miała miejsce część ustna. Podczas indywidualnej rozmowy z komisją uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą na temat literatury polskiej, dogłębną analizą polskiej poezji, a także umiejętnością krytycznej oceny dzieł literackich.

Do następnego etapu, czyli olimpiady ogólnoukraińskiej, zakwalifikowało się 12 osób, z których pierwsze miejsce zostało podzielone między przedstawicielkami Chmielnickiego i Żytomierza.

Irena Saszko, 17.02.15 r.