Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » PL+UA=UE. Polsko – ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy

PL+UA=UE. Polsko – ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy

Serdecznie  zapraszamy  Państwa do  udziału  w  oficjalnej  inauguracji  Objazdowej  Szkoły  Języka  Polskiego, którą rozpoczynamy w dniu 7 września 2015 r. w Obwodowej Bibliotece im. K.A. Timiriazewa w Winnicy.

Inauguracja poprzedzona zostanie konferencją prasową, którą zaplanowano na godzinę 10.00. Głównym  celem  projektu  jest  promocja  nauki  języka  polskiego  na  Ukrainie  poprzez  zastosowanie innowacyjnych metod kształcenia języka polskiego jako obcego.

Nasz projekt pod hasłem „PL+UA=UE. Polsko  –  ukraińskie spotkania na szlaku do Zjednoczonej Europy”  jest  jednym  z  26,  który  uzyskał  dofinansowanie  w  ramach  konkursu  MSZ  „Współpraca  w  dziedzinie dyplomacji publicznej 2015”.

Projekt  jest  realizowany w  trzech  obwodach:  chmielnickim,  winnickim  oraz  żytomierskim. Na tym obszarze wg danych Konsulatu Generalnego RP w Winnicy zamieszkuje największa na Ukrainie społeczność osób polskiego  pochodzenia,  której  liczebność  wg  niektórych  szacunków  może  sięgać  nawet  450  tys.  osób. Uzasadnionym  jest  więc  realizacja  działań  projektowych  w  obwodach  o  największym  skupisku  osób polskiego  pochodzenia  gdyż  nauczanie  języka  polskiego  skoncentrowane  jest  w  dużej  mierze  właśnie w środowiskach polonijnych.

Cieszy  nas  fakt,  iż  od  2011  roku  Stowarzyszenie  Integracja  Europa  –  Wschód  nieprzerwanie z sukcesem realizuje zadania publiczne współfinansowane przez MSZ, których celem jest rozwój polsko  -ukraińskiej współpracy.
Organizując  Objazdową  Szkołę  Języka  Polskiego  na  Ukrainie  dotrzemy  do  ponad  50  (!)  szkół i organizacji z małych miasteczek poprzez organizację pierwszych w tej części Ukrainy objazdowych lekcji języka i kultury polskiej pod hasłem „Spotkaj Polskę w…“ (ukr.: „Зустрінь Польщу в…“).

W  ramach  tego  działania  zaplanowano  trzytygodniowe  objazdowe  spotkania  w  różnych  miejscach obwodu chmielnickiego, winnickiego oraz żytomierskiego.

Kampania promocyjna realizowana będzie od 7 do 27 września 2015 r.

Polsko  –  ukraiński  zespół  koordynujący  projekt  oraz  studenci  będzie  wędrował  własnym  busem oklejonym w polskie i ukraińskie barwy narodowe przez 3 obwody: winnicki, żytomierski i chmielnicki.
Będziemy  wdzięczni  za  przekazanie  zaproszenia  także  zainteresowanym  środowiskom  Polaków zamieszkujących Podole i Zytomierszczyznę.

Nasi Partnerzy:

–  Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
–  Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie (oddział w Chmielnickim),
–  Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej,
–  Winnicki Kulturalno – Oświatowy Związek Polaków,
–  Winnickie Regionalne Centrum Informacji „Kreatyw”
–  Zrzeszenie Bibliotek Winnicczyzny,
–  Winnicka Obwodowa Biblioteka im. K.A. Timiriazewa.

Patronat honorowy nad projektem objęli:

–  Konsul Generalny RP w Winnicy
–  Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie
–  Wojewoda Świętokrzyski
–  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
–  Starosta Kielecki
–  Prezydent Miasta Kielce

Aktualne informacje o naszym projekcie umieszczamy w serwisach internetowych: siew.org.pl, edua.eu oraz vinkiel.info oraz partnerskim portalu na Ukrainie: slowopolskie.online

Patronat medialny: Gazeta Słowo Polskie i portal slowopolskie.online oraz 33 Kanał TV w Chmielnickim.

Z Poważaniem,

Krzysztof Kalita
Prezes Stowarzyszenia