Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Pierwsza studencka Wigilia Ukraińska w chełmskiej PWSZ

Pierwsza studencka Wigilia Ukraińska w chełmskiej PWSZ

W dniu 13 stycznia 2017 r. studenci Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii uczestniczyli w pierwszej STUDENCKIEJ WIGILII UKRAIŃSKIEJ, w której, oprócz nich, brali udział wszyscy studenci bez względu na narodowość.

Patronat Honorowy nad tym ważnym przedsięwzięciem kulturowym przyjął prof. dr hab. Józef Zając, Senator RP, a środki na jego organizację przyznała Fundacja „Partnerstwo i Współpraca” działająca przy Konsulu Honorowym Ukrainy w Chełmie oraz Uczelnia.

Z założenia organizacja uroczystości miała na celu integrację środowiska studentów z Ukrainy i uczelnianej społeczności polskiej, poznawanie i kultywowanie tradycji różnych narodowości, praktyczne nabywanie umiejętności w organizacji tego typu przedsięwzięć oraz, co jest szczególnie istotne nawiązanie współpracy z grupami uczniów szkół miasta Chełm przybywających w grodzie nad Uherka z Ukrainy. W wigilii udział wzięły także delegacje uczniów z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie.

W pierwszej części Wigilijnego Święta studenci II roku SM zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym zapoznali licznie przybyłą społeczność studencką oraz uczestniczących wraz z nimi pracownikami nauki z tradycjami i symboliką obchodzonych na Ukrainie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Jordanu.

Valerij Druzhok z Łucka, w bardzo interesujący i ekspresyjny sposób mówił o wigilii, jej znaczeniu w życiu rodziny, symbolicznym wymiarze każdej z potraw, a nawet istocie poszczególnych składników dwunastu dań, które zazwyczaj powinny się znaleźć w tym dniu na uroczystym stole.

Zachar Wolski z Włodzimierza Wołyńskiego opowiadał o kolędach śpiewanych w Boże Narodzenie i szczedriwkach – pieśniach wykonywanych na Nowy Rok i Jordan.

Równie interesujące wystąpienie miał Ihor Kolisnichenko z Włodzimierza Wołyńskiego, a jego tematem była kutia i jej symboliczne znaczenie na wigilijnym stole. Obecni na uroczystości zostali szczegółowo zapoznani symboliką każdego składnika tej bardzo smacznej potrawy i jednocześnie najważniejszej w trakcie wieczerzy wigilijnej, od której rozpoczyna się uroczysta kolacja.

Z dużym zainteresowanie zebrani wysłuchali kilku kolęd i szczedriwek, w tym m. in. wykonywanych po raz pierwszy w Instytucie Neofilologii przez studentów II roku SM. Były to: «Добрий вечір тобі», «Нова радість стала» i «Ой сивая та і зозуленька». Chór występował w składzie: Vitaliy Prus, Ihor Kolisnichenko, Oleksandr Demczuk, Zachar Wolski, Valeriy Druzhok, Jan Vasylchenko, Andrii Tkachenko, Veronika Matseliukh, Yuliya Mykytyuk, Ivanna Lebiedieva, Alina Shevchuk, Olha Kostiuk-Malynovska (dyrygent), Konstantyn Harbar, Olha Mosiichuk, Vasylyna Kinach, Olha Vereshchuk, Ivanna Vashchuk iAnastasiia Shorshyn.

W tej części z życzeniami z okazji świąt wystąpił prof. dr hab. Józef Zając Senator RP. Świąteczno-noworoczne przesłanie do studentów przesłał też Stanisław Adamiak, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie.

Należy podkreślić, że w uroczystości udział wzięli: dr Beata Fałda, prorektor PWSZ w Chełmie, mgr Zygmunt Gardziński, Przewodniczący Rady Miasta Chełm, dr Antonina Komisaruk z Kowla, dr inż. Lech Mazurek, dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie, oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni PWSZ: prof. Tomasz Stępniewski, dr Iwona Lasek Surowiec, dr Yuriy Hayduk, mgr Anna Wołoszczuk i mgr Marcin Oskierko.

Po części oficjalnej na wszystkich jej uczestników czekał przygotowany przez Dworek „Pan Tadeusz” wigilijny stół.

Nad całością STUDENCKIEJ WIGILII UKRAIŃSKIEJ czuwali jej organizatorzy –  profesorowie Katedry SM: Andrzej Gil i Andrzej Wawryniuk, jednocześnie pełniący kierownicze funkcje w Fundacji „Partnerstwo i Współpraca”.

Słowo Polskie na podstawie informacji Dr hab. Andrzeja Wawryniuka, 17.01.17 r.