Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Pielgrzymka w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy na Jasnej Górze

Pielgrzymka w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy na Jasnej Górze

Robert Schuman. Źródło: http://www.robert-schuman.euOgólnopolska Pielgrzymka w intencji powrotu do korzeni chrześcijańskich Europy oraz rychłej beatyfikacji ojców zjednoczenia Europy na fundamentach chrześcijańskich, Sług Bożych Alcide De Gasperiego i Roberta Schumana odbywa się w niedzielę, 12 marca na Jasnej Górze. Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę, 11 marca Apelem Jasnogórskim, któremu przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Organizatorem pielgrzymki, która odbyła się 12 marca, jest Ruch „Europa Christi”. W pielgrzymce uczestniczyli m.in.:  Armando Tarulli, wicedyrektor Fundacji Alcide De Gasperi z Rzymu; o. prof. Bernard Ardura, norbertanin, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana.

– Robert Schuman, jak wiemy, był ministrem Spraw Zagranicznych, był również premierem Francji. On już w połowie wojny tworzył plan pojednania Europy. Po wojnie, kiedy zaczął to proponować, był wyśmiewany przez Churchilla, ale później trafił do serc. Był takim pokornym Sługą Bożym, oddał się Maryi, codziennie na Mszy św., opowiadano o nim, że kiedy przychodził do parlamentu to zasiadał jak mnich do modlitwy. Był osobą, która bazowała na fundamentach chrześcijańskich, opierał się bardzo silnie o Encykliki Leona XIII, dzieła św. Tomasza z Akwinu. Znakomicie integrował wokół haseł ‘Jedność, solidarność i pokój’ – twierdził prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak, Prezes Instytutu Myśli Schumana.

– Niektórzy biografowie podają trzy postacie, które mają podobne trzy cechy: św. Jan Paweł II, Robert Schuman i Mahatma Gandhi. I mówią, że te trzy podobne cechy to: dążenie do pokoju, cel główny, nadrzędny, umiłowanie człowieka, szacunek do człowieka, ponieważ w człowieku mieszka Bóg i trzecia to kompletacja (…). Poprzez te wszystkie cechy on bardzo dobrze owocował, był bardzo konkretny. Schuman nigdy nie mówił o Unii Europejskiej, nie znał takiego słowa, dla niego to zawsze była wspólnota krajów Europy, podkreślał: nie chcemy super państwa, podkreślał znaczenie patriotyzmu, jako umiłowanie do ziemi ojczystej, mówił, że jak nie kochasz matki, nie jesteś w stanie budować relacji w kontekście z innymi narodami. To właśnie Schuman aplikuje do życia społecznego. Proces beatyfikacyjny Roberta Schumana jest po etapie diecezjalnym, został przekazany do Rzymu w 2006 roku. W Polsce szerzą się grupy Schumana. Mamy w całej Polsce liczne grono, rodzi się kult Roberta Schumana, chcemy naśladować Roberta Schumana – podkreślał Zbigniew Krysiak.

„Robert Schuman to człowiek święty, to człowiek, który żył Ewangelią, żył wiarą, był codziennie na Mszy św. i tym kierował się w swoim życiu politycznym, bo był też politykiem, był autorem tzw. planu Schumana po wojnie i ten człowiek, który wypracowywał swoją ideę Europy i ideę spraw politycznych z Ewangelii. Udowodnił, że Ewangelia nie jest czymś nieważnym, Ewangelia może dać inspirację do bardzo nowoczesnych działań, a zwłaszcza działań, które są obecne na forum politycznych
– mówił ks. inf. Ireneusz Skubiś.

„Robert Schuman jest to jedna z takich postaci, o których mówimy, że to święty w garniturze, Konrad Adenauer nazwał go właśnie ‘świętym w garniturze’, człowiek niezwykły, fenomen z wielu powodów. Człowiek, który był ministrem Spraw Zagranicznych w ośmiu kolejnych rządach, można być mężem stanu, można widzieć cele i jednocześnie widzieć człowieka, łączyć pozorne sprzeczności, ludzi o różnych światopoglądach, ludzi różnych ugrupować politycznych, można być mężem stanu również dzisiaj – opowiada ks. Zygmunt Berdychowski, proboszcz parafii św. Krzyża w Warszawie, przy której działa Grupa Schumana – Życie według zasad, wartości, które odkryli święci jako fundamentalne, dla Roberta Schumana to było wychowanie w duchu chrześcijańskim, głęboko katolickim. I dlatego na tym wszystkim, co robił, odciskało się to piętno jego niezwykłej samodyscypliny. To kim był, w jaki sposób uczestniczył w codziennej Mszy św., po to, żeby zdumiewać później swoją aktywnością dla Europy, ale można powiedzieć i dla świata”.

– Europa znalazła się na zakręcie, zjednoczona Europa odwróciła się od wartości twórców tejże zjednoczonej Europy, zarówno Robert Schuman i Alcide De Gasperi, których dzisiaj wspominamy, o których beatyfikację dzisiaj modlimy się, chcieli Europy Ojczyzn, Europy opartej na wartościach chrześcijańskich, na Dekalogu. Wokół tego chcieli budować jedność i przyjaźń narodów europejskich. Spotkaliśmy się z inicjatywy ks. inf. Ireneusza Skubisia, po to, żeby z jednej strony modlić się o rychłą beatyfikację Sług Bożych Roberta Schumana i Alcide De Gasperiego, z drugiej strony zaś po to, żeby wymienić myśli, zdania, nad tym, jak powinna wyglądać Europa, która służyłaby wszystkim swoim mieszkańcom, zarówno pod względem materialnym, bezpieczeństwa krajów, ale i też tym względem duchowym – podkreśla Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów .

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. koncelebrowana w niedzielę, 12 marca o godz. 9.30 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył bp Artur Miziński, sekretarz Komisji Episkopatu Polski. Mszę św. koncelebrowali m.in.: bp Ryszard Karpiński, biskup pomocniczy senior arch. lubelskiej; o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów; ks. inf. Ireneusz Skubiś.

W homilii bp Artur Miziński przypomniał, że Słudzy Boży poprzez swoje działanie „chcieli zbudować Europę Ojczyzn oraz wartości międzyludzkich”. „Postanowili oni wcielić w życie wskazanie Soboru Watykańskiego II, zgodnie z którym zadaniem ludzi świeckich z tytułu własnego ich powołania jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej. Dlatego też w swojej działalności politycznej często odwoływali się do Boga i chrześcijańskich wartości – podkreślił kaznodzieja – Alcide De Gasperi był głęboko wierzącym katolikiem i wielokrotnie publicznie podkreślał swoje przywiązanie do wiary i Kościoła. Propagował różnorodne inicjatywy na rzecz zjednoczonej Europy szukając inspiracji w Piśmie Świętym i postrzegając zaangażowanie w politykę jako służbę Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

Słowo Polskie na podstawie informacji biura prasowego Jasnej Góry, 15.03.17 r.