Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Pielgrzymka osób konsekrowanych do Ogólnoukraińskiego Sanktuarium Matki Boskiej w Berdyczywie

Pielgrzymka osób konsekrowanych do Ogólnoukraińskiego Sanktuarium Matki Boskiej w Berdyczywie

24 kwietnia do Ogólnoukraińskiego Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Berdyczowie z całej Ukrainy przyjechało ponad 250 osób konsekrowanych. Pielgrzymka była zorganizowana z okazji roku życia konsekrowanego. To był czas wspólnej modlitwy za cały Kościół i Ojczyznę przed obliczem Matki Boskiej Latyczowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich obecnych przez о. Dobrosława Kopysterynskiego, przewodniczącego Konferencji Męskich Konsekrowanych Instytucji Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie, po której Arcybiskup Thomas Edward Gullickson, Nuncjusz Apostolski na Ukrainie, ogłosił o początku konferencję.

Spotkanie było przepełnione głęboką treścią, w której jak refren powtarzały się słowa Nuncjusza: „Jesteście potrzebni Kościołowi. Was, waszego życia i posługi potrzebuje Chrystus”.

Centralnym punktem spotkania była uroczysta Msza św., pod przewodnictwem Metropolity Mieczysława Mokrzyckiego, razem z obecnymi arcybiskupami, biskupami i zebranymi księżmi. Podczas kazania Arcybiskup Mieczysław wspomniał znaczenie motta roku życia konsekrowanego, które zamyka się w trzech ważnych i głębokich słowach „Ewangelia”, „Proroctwo” i „Nadzieja”. Po kazaniu, na znak oddania Chrystusowi wszyscy obecni odnowili śluby zakonne, obiecując przestrzeganie rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (wobec przełożonych zakonnych oraz papieża).

– Wszechmogący, Wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, stajemy dziś przed Twoim Obliczem w łączności z rodzinami zakonnymi Kościoła świętego i wobec naszego Pasterza odnawiamy Tobie nasze przyrzeczenia i śluby. Przyjmij, Ojcze Miłości i Miłosierdzia, nasze oddanie się Tobie za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Odkupiciela. Umocnij nas swoją łaską, byśmy żyjąc święcie, byli dla współczesnego świata czytelnym znakiem Twojej Obecności. Amen…

Uświadamiając, że nasza Ojczyzna przeżywa ciężkie czasy, pod koniec Mszy św., został przeczytany akt oddania pod opiekę Matki Boskiej Berdyczowskiej wszystkich obecnych na uroczystościach i całej Ukrainy.

Po Mszy odbyły się obrady „okrągłego stołu” razem z Apostolskim Nuncjuszem na Ukrainie Thomasem Edwardem Gullicksonem, Sekretarzem Nuncjatury monsigniore Piotrem Tarnawskim i Biskupami Ukrainy.

Moderatorem spotkania był biskup ordynariusz diecezji łuckiej Witalij Skomarowski, który jest odpowiedzialny za życie konsekrowane na Ukrainie w Episkopacie rzymsko-katolickiego kościoła. Ze wstępnym słowem na początku spotkania zwrócił się do wszystkich obecnych Arcybiskup diecezji kijowsko-żytomierskiej Piotr Malczuk.

Podzielił się on świadectwem życia, wiary i posługi о. Martyniana Darzyckiego, dzięki któremu, na Ukrainie odrodziła się działalność franciszkanów. On, który przeszedł przez Syberię i prześladowanie, pozostał wiernym Bogu, a Bóg wykorzystał jego do wielkich spraw. O. Martynian, został nazwany „jednym z filarów Kościoła katolickiego na Ukrainie”. Poprzez swoją gorliwą i bohaterską posługę kapłańską oraz swoje oddanie się Kościołowi, Darzycki przyczynił się, wraz z kilkoma innymi mężnymi kapłanami, do zachowania wiary i odrodzenia się wspólnoty oraz struktury hierarchicznej Kościoła na Ukrainie.

Własnymi opiniami podzielili się również obecny biskup Stanisław Szyrokoradiuk i biskup Leon Dubrawski.

Spotkanie zakończyło się uroczystą wspólną agapą, która była również możliwością do podzielenia się wrażeniami z berdyczowskich uroczystości.

Anna Denysiewicz, zdjęcia: profil diecezji kijowsko-żytomierskiej na googleplus, 27.04.15 r., KZ

 


{morfeo 822}

{youtube}{/youtube}