Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Pasowanie na ucznia w Żytomierzu

Pasowanie na ucznia w Żytomierzu

Po raz pierwszy w szkole nr 36 im. Jarosława Dąbrowskiego m. Żytomierza 19 listopada 2015 roku odbędzie ślubowanie oraz pasowanie na pierwszoklasistę uczniów klas 1-A i 1-B.

W bieżący roku szkolnym do nauki języka polskiego przystąpiło 70 uczniów. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego Konsulatu RP w Winnicy, Ambasady RP w Kijowie, Prezes ZPU Antoni Stefanowicz, Prezes ZNPU Mirosława Starowierow, przedstawicieli władzy miasta, Przewodniczący Miejskiego Kuratorium Oświaty, prezesi organizacji polonijnych oraz rodzice uczących się.

Języka polskiego w szkole uczą przez 26 lat. Przez dłuższy okres czasu język był nauczany jako język mniejszości narodowej, lecz na skutek reformy edukacyjnej od roku ubiegłego również została wprowadzona nauka języka polskiego jako języka obcego. Na dzień dzisiejszy w szkole edukacja polonistyczna dotyczy niemalże połowy uczących się w szkole (290 osób).

Przez ćwierćwiecze w szkole pracowały: prezes ZNPU Mirosława Starowierow, Ałła Pietruszewska absolwentka UAM, absolwentki ŻPU Anna Nikieszyna, Anna Szpak. W dniu dzisiejszym ekipa polonistów w szkole składa się z sześciu osób, wśród uczących polszczyźnie są młode nauczycielki, jak również poloniście z ponad 10-letnim stażem: Wiktoria Szumlańska absolwenta UŁ, Natalia Szumlańska absolwentka UW oraz studiów doktoranckich IPS UW, Julia Nowicka absolwentka ŻPU oraz studiów podyplomowych UJ.

Natalia Szumlańska, 16.11.15 r.